Το Σωματείο Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στο Βόλο, με τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα της ΟΕΒΕΜ, στην οδό Παύλου Μελά 43-45. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας κ. Νάνος Νίκος εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσόρισε και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Ο.Ψ.Ε. κ. Πουλιάνο Παναγιώτη, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας. Συγκεκριμένα, τόνισε τη σχέση του Σωματείου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και επισήμανε τη σπουδαιότητα διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων για τον κλάδο, σε μια περίοδο μάλιστα που τα θέματα και οι εξελίξεις επηρεάζουν όχι μόνο τους Αδειούχους Ψυκτικούς αλλά ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών.

Ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας παρευρέθηκε στην ημερίδα η κα Αμανατίδου Ελένη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Επαγγέλματος. Επίσης, προσήλθαν εκπρόσωποι των Σωματείων Αδειούχων Ψυκτικών Λάρισας, Καρδίτσας και Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά την ενημέρωση παρακολούθησαν τα μέλη του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ.Πουλιάνος Παναγιώτης μίλησε για το περιβάλλον, τα αέρια του θερμοκηπίου και για το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Στη συνέχεια, ανέλυσε τις υποχρεώσεις που απορρέουν, τόσο για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όσο και για τις επιχειρήσεις

υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το θέμα στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και για το οποίο έγινε διεξοδική ανάλυση είναι το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου, γνωστό ως Η.Δ.Ε., για τα περιεχόμενά του, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Το Η.Δ.Ε, είναι μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με σκοπό την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί των εξοπλισμών, που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή άλλες ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Οι επαγγελματίες ψυκτικοί πρέπει να έχουν πρώτα οι ίδιοι την απαραίτητη ενημέρωση και γνώση για τα ανωτέρω θέματα, ιδιαίτερα για το Η.Δ.Ε., προκειμένου να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις νέες διατάξεις και τις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό οι ημερίδες και η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελούν τα πλέον κατάλληλα και αναγκαία μέσα παρακολούθησης, για την έγκυρη ενημέρωση των εξελίξεων.

Όλα τα θέματα που αναλύθηκαν στην εν λόγω ημερίδα είναι κρίσιμα και σημαντικά όχι μόνο για τον κλάδο των Αδειούχων Ψυκτικών αλλά και για κάθε επαγγελματία, ειδικότερα εκείνων που διατηρούν επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το Σωματείο Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας και η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος δεσμεύτηκαν για την καλύτερη προσπάθεια ενημέρωσης από μεριάς τους, αλλά και βοήθειας προς τα μέλη και τους πελάτες τους, έχοντας πάντα ως βάση την προστασία του επαγγέλματος και του περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: e-thessalia.gr