Με μεγάλη μας τιμή φιλοξενούμε ως κεντρικό ομιλητή τον κύριο Πουλιάνο Παναγιώτη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.) , στην εσπερίδα – ενημέρωση που διοργανώνει το Σωματείο Ψυκτικών Αθηνών –
Νομού Αττικής (Σ.Ε.Ψ.Α.) , το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 και ώρα προσέλευσης 16:30 .

Ανοιχτή πρόσκληση για όλους (επαγγελματίες ψυκτικούς ,υπαλλήλους ψυκτικούς ,μαθητές ψυκτικούς ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ .

Η εσπερίδα – ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Novotel Athens, Μιχαήλ Βόδα 4 – 6 , 104 39 Αθήνα.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν:
• Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις – Ηλεκτρονικό Δελτίου Ελέγχου (Η.Δ.Ε.)
• Αναβάθμιση Αδειών και Πιστοποιήσεων
• Νομικό πλαίσιο για την προστασία του επαγγέλματος
• Έλεγχοι στην αγορά για την εφαρμογή των Νόμων και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
• Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών και εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α. για τον Ε.Κ. 517/14
• Ερωτήσεις – απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τον Ψυκτικό

Μεγάλος χορηγός της εσπερίδας η εταιρεία HISENSE