Το Σωματείο Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κορινθίας πραγματοποίησε στις 22/11/23 στο Επιμελητήριο Κορινθίας Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης και έγινε ο οικονομικός απολογισμός.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κος Γιώργος Παπουτσής προχώρησε στην εκλογική διαδικασία η οποία έγινε, όπως ορίζει ο νόμος, παρουσία της δικαστικής αντιπροσώπου κας Μαρίτσας Γόγολα.

Μετά την εκλογική διαδικασία τα μέλη που εξελέγησαν συνήλθαν και μέσω ψηφοφορίας συγκρότησαν το νέο Δ.Σ..

Πρόεδρος: Δημήτρης Καλαμάρης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ψωμαδάκης

Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Τσώτος

Ταμίας: Αριστείδης Τσάκωνας

Μέλη: Αναστάσιος Παπουτσής, Βασίλειος Νούλας και Γεώργιος Κακαβάκης.

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Νικόλαος Γαϊτάνος, Χρήστος Κουκάκης και Μαρίνος Σακέλης.

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστάσιος Παπουτσής και Δημήτρης Καλαμάρης.