Στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος πρέπει να δηλωθούν έως τις 31/03/2020 όλα τα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία στον ελλαδικό χώρο.

Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να συμπληρώσει τις απαραίτητες φόρμες ώστε η καταγραφή των μηχανημάτων να είναι πλήρης και λεπτομερής. Η σωστή καταγραφή των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων βοηθά ιδιαίτερα τον κλάδο των ψυκτικών οι οποίοι θα γνωρίζουν πλέον τον χρόνο εγκατάσταση τους στο χώρο, το μοντέλο, τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν, τον χρόνο ελέγχου του μηχανήματος.

Έχοντας πραγματοποιήσει το πρώτο σεμινάριο στην Αθήνα για την καταγραφή των μηχανημάτων στο ηλεκτρονικό μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ,στην αίθουσα εκπαίδευσης του σωματείου μας στην Πλατεία Ελευθερίας 25 στην Αθήνα στις 20/10/2019 διαπιστώσαμε ελλείψεις στην ενημέρωση σχετικά με αυτή την νέα υποχρέωση τόσο από την μεριά των ψυκτικών όσο και των απλών πολιτών.