Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα και πρόταση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στις 6/3/2020 στο ΥΠΕΝ και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα για το ΗΔΕ, λόγο κορωνοϊού, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ.

Η παράταση έχει ως εξής:
– Απόκτηση κλειδάριθμων, έως 30 Ιουνίου 2020
– Υποβολή δελτίων ΗΔΕ του έτους 2019, έως 31 Ιουλίου 2020

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στις 18/3/2020.

Σημείωση: Με ενημέρωση από την Γεν.Γραμματεία του ΥΠΕΝ στην Ο.Ψ.Ε., η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ δεν λειτουργεί προσωρινά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ