Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βάση της Απόφασης υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ οικ. 19024, με αρ. φύλλου 915/17-3-2020, για την επιβολή μέτρων της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού, δεν προβλέπεται η αναστολή στην παροχή υπηρεσιών.

Με αναφορά στην προηγούμενη ανακοίνωση της Ο.Ψ.Ε. με αρ.πρωτ. 1243, ακολουθείτε τις οδηγίες πρόληψης και διασποράς από τον Κορωνοϊό. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΨΕ