Αυτό είναι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Πέλλας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαρηπάλογλου Ιορδάνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κριούσης Ιωάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσάρας Χρήστος

ΤΑΜΙΑΣ: Πεχλιβανίδης Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Καραμποδούρης  Ιωάννης