*γράφει η Ηλέκτρα Κρητικού, Μηχανολόγος μηχανικός στην Delphis

Μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και μέγιστη ενεργειακή απόδοση

Για το κατάστημα ΑΒ Ίλιον της αλυσίδας supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος αποφασίστηκε η εφαρμογή συστήματος ψύξης με CO₂ transcritical. Η χρήση CO₂ ως ψυκτικό μέσο, αντί για το παραδοσιακό φρέον, εξασφαλίζει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον (ODP=0 και GWP=1). Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία booster με parallel compression και multi- ejector διασφαλίζει μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ’ επέκταση, μείωση του λειτουργικού κόστους του καταστήματος. Χάρη στο σύστημα ψύξης με CO₂, το κατάστημα  συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό F-Gas ΕΚ 517/2014 για τον περιορισμό της χρήσης ψυκτικών μέσων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέθεσε το σχεδιασμό και την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος ψύξης με CO₂ transcritical στους έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς της Delphis.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ CO₂ TRANSCRITICAL

Το σύστημα ψύξης με CO₂ transcritical που εφαρμόστηκε στο κατάστημα ΑΒ Ίλιον διαθέτει τεχνολογία booster με parallel compressors και multi- ejector- όπως προαναφέρθηκε. Η νέα αυτή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας με το ψυκτικό μέσο R744- CO₂ σε κατάσταση υπέρθερμου αερίου υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση για το κατάστημα. Το multi- ejector σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι transcritical τρίτης γενιάς και είναι από τα πρώτα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Αποτελείται από 2 συμπιεστές συντήρησης, 2 παράλληλους συμπιεστές, καθώς και 2 συμπιεστές κατάψυξης, οι οποίοι είναι παλινδρομικοί και κατάλληλοι για διοξείδιο του άνθρακα. Ο πρώτος συμπιεστής από κάθε κατηγορία είναι τεχνολογίας συνεχώς μεταβαλλόμενων στροφών (inverter).

Η ενεργειακή και λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω του controller, ο οποίος ρυθμίζει τη βέλτιστη πίεση λειτουργίας με βάση το ζητούμενο φορτίο και τις εξωτερικές συνθήκες. Το σύστημα αναλόγως των συνθηκών θα λειτουργεί είτε transcritical είτε subcritical.

Σε ότι αφορά τον κύκλο ψύξης, το υπέρθερμο αέριο διέρχεται από το Gas Cooler, ψύχεται και ακολούθως οδηγείται στο multi- ejector. Στο multi- ejector το αέριο εκτονώνεται, αναμιγνύεται με τμήμα της αναρρόφησης των συμπιεστών συντήρησης και  οδηγείται στο δοχείο ενδιάμεσης πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητα μάζας από την αναρρόφηση των συμπιεστών συντήρησης οδηγείται στους παράλληλους συμπιεστές, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση του συστήματος αφού το έργο που καταναλώνεται στους συμπιεστές συντήρησης μειώνεται. Επιπροσθέτως, για την παραγωγή ΖΝΧ μέσω ανάκτησης θερμότητας, τοποθετήθηκε στην πλευρά της υπερύψηλης πίεσης και πριν από την είσοδο στο Gas Cooler, πλακοειδής εναλλάκτης R744- CO₂/ νερού, desuperheater.

Στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος ΑΒ Ίλιον, τοποθετήθηκαν επαγγελματικά ψυγεία EXKAL, τα οποία προμηθεύει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Delphis. Τα επαγγελματικά ψυγεία EXKAL είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε η κυκλοφορία του αέρα να είναι η βέλτιστη και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Στο συγκεκριμένο έργο, οι καμπίνες EXKAL που εγκαταστάθηκαν διαθέτουν εξατμιστές ειδικών προδιαγραφών CO₂ με την αντίστοιχη απαιτούμενη ονομαστική πίεση λειτουργίας και ηλεκτρονικές εκτονωτικές για αυτόματο και ακριβή έλεγχο των συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας.

ΑΠΑΡΑΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση όλων των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται. Ειδικότερα, οι τεχνικοί της Delphis εξασφάλισαν:

  • τοποθέτηση Gas Detectors σε όλους τους θαλάμους και το μηχανοστάσιο,
  • τοποθέτηση ειδικής σήμανσης σε βάνες,
  • τοποθέτηση resilience unit για το δοχείο υγρού,
  • ασφαλιστικές βάνες (relief valves) για όλα τα επίπεδα πίεσης του κυκλώματος και
  • χρήση εξαερισμού βεβιασμένης κυκλοφορίας και φωτεινών/ ηχητικών ενδείξεων σε περίπτωση διαρροής,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ CO₂

Οι μηχανικοί της Delphis, οι οποίοι εξειδικεύονται στην ψύξη με CO₂, σχεδίασαν μια ολοκληρωμένη λύση βάσει των ειδικών αναγκών του καταστήματος ΑΒ Ίλιον, εξασφαλίζοντας για την εταιρεία τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη. Με την εγκατάσταση του πρωτοποριακού συστήματος επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ’ επέκταση, μείωση του λειτουργικού κόστους του καταστήματος. Επιλέγοντας την ψύξη με CO₂, η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος δείχνει το δρόμο προς τη βιώσιμη εξέλιξη των καταστημάτων τροφίμων.