Επιστολή του Δ.Σ της ΟΨΕ προς Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Στα πλαίσια των ενεργειών της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, με τα λύπης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για τη μη εφαρμογή του Ε.Κ 517/2014 έως και σήμερα. Ένας Ευρωπαϊκός Κανονισμός που περιόριζε την κυκλοφορία – διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Ο Ε.Κ 517/2014 έχει πλέον καταργηθεί και αντικαταστάθηκε με νέο κανονισμό (P9_TA(2024)0002) για τα φθοριούχα αέρια με νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16/01/2024.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο κλάδος τεχνικών ψυκτικών εναρμονίστηκε με τον Ε.Κ 517/2014, όπως και με το Π.Δ. 1/2013, αποκτώντας νέες άδειες και πιστοποιήσεις, παρόλα ταύτα δεν εφαρμόστηκε στην αγορά με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη πώληση & χρήση φθοριούχων αερίων και την απόρριψή τους στο περιβάλλον.

Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην Ελλάδα, μια χώρα πρώτη στην Ευρώπη στις πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της και με μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις σε νοσοκομειακούς, ξενοδοχειακούς & χώρους μαζικής εστίας, καθώς και στα νοικοκυριά. Τα φθοριούχα αέρια είναι στα πλέον τεκμηριωμένα εγκλήματα και είναι στην 4η θέση με την μεγαλύτερη εγκληματική δραστηριότητα στον κόσμο.

Ελπίζουμε να υπάρχει αυτή τη φορά η ευαισθητοποίηση από τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, ο οποίος προστατεύει το περιβάλλον και κατ’ επέκταση τους πολίτες.

Θα ήταν τιμή για τον κλάδο μας μία συνάντηση εργασίας με την αρμόδια επιτροπή που εκπροσωπείτε, ώστε να αποσαφηνίσουμε τα προβλήματα και να πράξουμε από κοινού μια νέα πορεία σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.