ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που έγινε την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, έχουν εγκριθεί 160 αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών του 2067/15. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π