Η ABB για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη και το Τμήμα Service Κλιματισμού, αναζητά το επόμενο μέλος της ομάδας της!

Your esponsibilities

 • Τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας εξοπλισμού κλιματισμού, απομακρυσμένα ή στις εγκαταστάσεις των πελατών.
 • Άριστη εξυπηρέτηση πελατών, κατανόηση και συνεργασία όσον αφορά τις τρέχουσες αλλά και πιθανές μελλοντικές ανάγκες.
 • Επισκευή προϊόντων κλιματισμού και Διερεύνηση-Λήψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων των προϊόντων.
 • Επικοινωνία με την αποθήκη και οργάνωση των απαραίτητων ανταλλακτικών σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος.
 • Αναγνώριση πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών πώλησης σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων.

Your background

 • Πτυχίο Τομέα Μηχανολογίας ή σχετικό πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας ψυκτικού/τεχνικού εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον και στο πεδίο του service προϊόντων Κλιματισμού.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης και Δυνατότητα για ταξίδια (εντός κι εκτός Ελλάδος)
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων.
 • Συνέπεια και ευελιξία.

Περισσότερα στο https://careers.abb/seanz/en/job/82387714