Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Ε.) πραγματοποίησε στις 10/04/2022 την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.

Οι Εργασίες της Γ.Σ. διεξήχθησαν σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών, καθώς και με χρήση ψηφιακών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, προκαλώντας μεγάλη ικανοποίηση στα μέλη που συμμετείχαν.

Το Διοικητικό συμβούλιο, συνεπικουρούμενο από τη λογίστρια του ΣΕΨΕ κα Μαίρη Τζαμανή, τους Νομικούς Συμβούλους Μαρία και Απόστολο Παπαχαράλαμπο και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σπυρίδων Γκρούϊτς, παρουσίασε στα μέλη του Συνεταιρισμού τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της 31ης οικονομικής χρήσης (01-01-2021 έως 31-12-2021) και ανέπτυξε όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη Διοίκηση κατά το έτος 2021.

Οι Συνεταιριστές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους χειρισμούς της Διοίκησης παρέχοντας έγκριση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία για τους Ισολογισμούς και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2021.

Τα μέλη του ΣΕΨΕ έδωσαν την έγκρισή τους, επίσης με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση που ασκήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Σημαντικά θέματα της Γ.Σ. ήταν το γεγονός της πρόσθετης έκπτωσης επί του ετήσιου τζίρου των Συνεταιριστών η οποία δόθηκε με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων στις 31/12/2021, καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον προσέλευσης και ένταξης στο ΣΕΨΕ νέων Συνεταιριστών όπως επίσης και αγοράς πρόσθετων μεριδίων από τα μέλη του ΣΕΨΕ.

Όπως ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. την πίστωση της πρόσθετης έκπτωσης λαμβάνουν όλα τα μέλη του ΣΕΨΕ που έχουν κίνηση έστω και ένα ευρώ και βέβαια το συνολικό ποσό της πίστωσης για το κάθε μέλος είναι ανάλογο του ετήσιου τζίρου που πραγματοποιεί στο ΣΕΨΕ.

Το γεγονός επίσης ότι το ποσοστό της πρόσθετης έκπτωσης που παίρνει το κάθε μέλος κλιμακώνεται σύμφωνα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, προκάλεσε το ενδιαφέρον αγοράς πρόσθετων Συνεταιριστικών Μεριδίων από Συνεταιριστές.

Οι συνεταιριστές ενέκριναν σχεδόν με απόλυτη πλειοψηφία τις ενέργειες αυτές του Δ.Σ. και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για επανάληψη εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Δ.Σ. και υπάρχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Από τα μέλη του Δ.Σ. τονίστηκαν τα εξής:

• Ο ΣΕΨΕ τα τελευταία χρόνια έκανε μία μεγάλη προσπάθεια οικονομικής εκκαθάρισης και τακτοποίησης του Μητρώου του. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και εφόσον βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της εντιμότητας και της Συνεταιριστικής συνείδησης, αρχίζει να αποδίδει καρπούς και αυτό φαίνεται πλέον έμπρακτα.

• Συνεχές μέλημα της Διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι η εξασφάλιση και προσφορά ποιοτικών προϊόντων με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

• Η διαχείριση των οικονομικών του ΣΕΨΕ γίνεται με σύνεση, διαφάνεια και ειλικρινή αισθήματα συναδελφικότητας και εκτίμησης προς τους Συνεταίρους αλλά και όλους τους Επαγγελματίες Ψυκτικούς.

• Ενισχύοντας και στηρίζοντας το ΣΕΨΕ μόνο κέρδη μπορούν να υπάρχουν και οφέλη για όλους τους ψυκτικούς και είναι τιμή για τον κλάδο των ψυκτικών να υπάρχει ένας ισχυρός Συνεταιρισμός που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι απαραίτητα με τη στενή συντεχνιακή έννοια.

• Στις διαπιστώσεις αυτές οφείλεται και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι νέοι Συνάδελφοι που εμπιστεύτηκαν τη Διοίκηση και έγιναν μέλη του Συνεταιρισμού. Το γεγονός αυτό αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη αναγνώρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας που γίνεται.

• Όσο καλύτερα πηγαίνει ο Συνεταιρισμός τόσο περισσότερα θα είναι τα οφέλη που θα απολαμβάνουν οι Συνεταιριστές και οι Ψυκτικοί.

Οι εργασίες της Γ.Σ. έκλεισαν με την διεξαγωγή των τηλεψηφοφοριών επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.