Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα πρέπει πλέον όλοι να έχουμε. Παρακαλούμε τα μέλη Σωματεία εάν έχουν προτάσεις, όπως τις καταθέσουν στην Ο.Ψ.Ε. για αξιολόγησή τους.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Ψ.Ε. έχει πρόταση ασφαλιστικής με κόστος 135,00€ ετησίως, με την κάλυψη των βασικών υποχρεώσεων. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως έρθετε σε επικοινωνία με τη γραμματεία της Ο.Ψ.Ε.