Το Δ.Σ. του Σωματείου, σας προσκαλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ σύμφωνα με το άρθ. 22 του καταστατικού, στις 03/04/2022 Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. στην Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας.

Η συμμετοχή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σύμφωνα με τα άρθρα (6&7)του καταστατικού για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και για την πρόοδο του κλάδου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ.Σ.

1) Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
2) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.
3) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4) Απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ε.
5) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
6) Αρχαιρεσίες για την εκλογή:
α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
β) Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) Αντιπροσώπων στην ΟΨΕ
δ) Αντιπροσώπων στην ΟΒΣΑ

Για την συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες απαιτείται η ταμειακή ενημερότητα.

Καλούνται τα μέλη να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους στο e-mail sepskee@otenet.gr στην Γραμματεία του ΣΕΨΚΕΕ μέχρι την 01/04/2022. Για περεταίρω πληροφορίες-διευκρινήσεις , επικοινωνήστε με την Γραμματεία.