Ο Θωμάς Παπαστεργιάδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, μίλησε στο webinar με θέμα «Αλλαγές στα ψυκτικά ρευστά – Νομοθεσία-Υποχρεώσεις-Πρακτική εφαρμογή» που διοργάνωσε το περιοδικό Ψυκτικός και η Shape B2b Media, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Θέμα της ομιλίας του κ. Παπαστεργιάδη ήταν «Βασικές υποχρεώσεις των ψυκτικών που απορρέουν από τη νέα ΚΥΑ».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκαν οι βασικές υποχρεώσεις των ψυκτικών που απορρέουν από την νέα ΚΥΑ 85858/2124/2021 που συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών για τα φθοριούχα αέρια και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, χρήστες εξοπλισμού, τεχνικοί συντήρησης και ελέγχων, εταιρίες συντήρησης και ελέγχων). Το webinar επικεντρώθηκε στις υποχρεώσεις που αφορούν στους ψυκτικούς (πιστοποιήσεις, έλεγχοι διαρροών, καταγραφή ελέγχων, κλπ.).

Δείτε την παρουσίαση του κ. Παπαστεργιάδη στο παρακάτω βίντεο