Εταιρία κλιματισμού με έδρα στην Θεσσαλονίκη αναζητά νέους, που έχουν όρεξη για δουλειά και μάθηση και επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα του Τεχνικού Ψυκτικού.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι από ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες :

  • Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης & Κλιματισμού
  • Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Επί πλέον, σημαντικά προσόντα, που θα ληφθούν υπόψη, είναι :

  • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Οι γνώσεις σε Η/Υ
  • Το δίπλωμα οδήγησης

 Η εταιρία προσφέρει στους εργαζόμενους της :

  • Σταθερό και ευχάριστο περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Επιθυμητή ηλικία μέχρι 30 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hurec11@gmail.com