Ο Δημήτριος Δαλαβούρας, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MBA, μίλησε στο webinar με θέμα «Αλλαγές στα ψυκτικά ρευστά – Νομοθεσία-Υποχρεώσεις-Πρακτική εφαρμογή» που διοργάνωσε το περιοδικό Ψυκτικός και η Shape B2b Media, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Θέμα της ομιλίας του κ. Δαλαβούρα ήταν «Η ανάγκη για νέα ψυκτικά ρευστά».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν τον κλάδο της ψύξης και του κλιματισμού στη χρήση νέων ψυκτικών ρευστών. Επιπλέον έγινε αναφορά στα νέα ψυκτικά ρευστά που δείχνουν την τάση να επικρατήσουν καθώς και στα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά. Τέλος εξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η χρήση των νέων ψυκτικών ρευστών θα επηρεάσει θετικά το περιβάλλον και την ανάγκη να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα.

Δείτε την παρουσίαση του κ. Δαλαβούρα στο παρακάτω βίντεο