Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος διοργάνωσε ημερίδα την Κυριακή 10/11/19, σε αίθουσα του ξενοδοχείου “STANLEY”, ημερίδα προκειμένου να παρουσιαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες (ιδιοκτήτες) ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία και τις εργασίες που γίνονται σε αυτές τις κατηγορίες μηχανημάτων που διαθέτουν στις επιχειρήσεις τους.

Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Πουλιάνος Παναγιώτης ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους και τους ομιλητές αναφέρθηκε στου χορηγούς της εκδήλωσης ευχαριστώντας τις εταιρείες Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε., Πλούγαρλης Πέτρος & Σια Ο.Ε. (Ψυκτικά Υγρά), και INTERAMERICAN-MEDOUSA GROUP (σύμβουλοι διαχείρισης αστικών ευθυνών), για τη βοήθεια που προσέφεραν, μέσω των χορηγιών τους, στην πραγματοποίηση της ημερίδας. Επίσης ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών κ. Πέρρο Σταύρο και τον Πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπωλών Πειραιώς & Νήσων.

Ο πρώτος εκ των ομιλητών κος Παπαστεργιάδης Θωμάς, Διπλωματούχος μηχανολόγος-μηχανικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στο περιβάλλον, την συμβολή των Φθοριούχων Αερίων στην κλιματική αλλαγή, τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία που διέπουν τους κανόνες προκειμένου να περιφρουρηθεί η υγεία των πολιτών του κόσμου.

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κος Παπαργύρης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όντας μέλος του Δ.Σ. στον προαναφερθέντα Οργανισμό προκειμένου να πειστεί η διοίκησή του να προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικών των επιτυχόντων στις εξετάσεις των περιφερειών και έκλεισε λέγοντας ότι είναι θέμα ολίγων ημερών η θετική κατάληξη των προσπαθειών του και των πιέσεων της Ο.Ψ.Ε.

Στην υποχρεωτική, πλέον, ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ήταν αφιερωμένη η επόμενη ενότητα της ημερίδας με ομιλήτρια την κα Θεοδωρίδου Θεοδώρα, Νομικός ασφαλιστικός σύμβουλος επαγγελματικών αστικών ευθυνών η οποία αναφέρθηκε στα ποσά που θα κληθούμε να καταβάλουμε, εξ ιδίων, σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος όταν απαιτηθούν και δεν έχουμε φροντίσει να ασφαλίσουμε τις εργασίες μας και το προσωπικό μας με την προαναφερθείσα ασφάλιση.

Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) – Παρουσίαση νέας ηλεκτρονικής φόρμας – Υποχρεώσεις που απορρέουν για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματίες μαζικής εστίασης και επαγγελματίες ψυκτικούς ήταν το βασικό θέμα της ημερίδας και ο κος Βελίδης Σταύρος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ο καταλληλότερος για να το αναπτύξει. Ο κος Βελίδης προέτρεψε τους παριστάμενους να ενημερώσουν τους επαγγελματίες πελάτες τους για την υποχρέωση που έχουν να υποβάλουν το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2020 και προχώρησε συνεπικουρούμενος από τον κο Πουλιάνο στην βήμα-βήμα παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΝ προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν κατά την συμπλήρωση του Δελτίου. Η συμμόρφωση στην υφιστάμενη νομοθεσία είναι άμεση χωρίς περίοδο χάριτος και τα πρόστιμα αρκετά μεγάλα για να αγνοηθούν.

Το σημαντικότερο που εξήχθη από την όλη συζήτηση που έγινε στο τέλος της ημερίδας, ήταν ότι το ζητούμενο είναι η καταγραφή των εισαγομένων ποσοτήτων ψυκτικών ρευστών και η νόμιμη διάθεσή τους στην αγορά πράγμα που θα βοηθήσει στην καταστολή των επιβαρύνσεων στο κλίμα του πλανήτη και οι επαγγελματίες ψυκτικοί είναι αυτοί που θα βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστεί ο ρόλος τους επειδή ο έλεγχος αυτός απαιτεί να γίνεται από αδειούχους πιστοποιημένους τεχνικούς. Προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις στην διαμόρφωση της πλατφόρμας κατεγράφησαν οι παρατηρήσεις που έγιναν για να τεθούν σε διαβούλευση.

Η ημερίδα έκλεισε με την δέσμευση του Προέδρου της Ο.Ψ.Ε. και των παριστάμενων μελών του Δ.Σ. ότι η ενημέρωση θα συνεχιστεί προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο μέλλον του πλανήτη αλλά και στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τους οποίους έχει ευθυγραμμιστεί η Ελληνική Νομοθεσία.