Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Ψ.Ε. διοργανώνει Τεχνικό Σεμινάριο για τα νέα ψυκτικά ρευστά Α2L και A1L, τα οποία θα διεξαχθούν:

– Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, στην Κρήτη.
– Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.
– Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, στην Αθήνα.

Το Τεχνικό Σεμινάριο για τα νέα ψυκτικά ρευστά Α2L και A1L που είναι προγραμματισμένο για την Αθήνα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι τεχνικοί ψυκτικοί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:30μμ. και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο NOVOTEL, επί της Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα.

Το σεμινάριο και στις τρείς πόλεις θα παρουσιάσουν η εταιρεία Ι.ΚΟΝΤΕΣ σε συνεργασία με την HONEYWELL.