Αγαπητοί αναγνώστες των άρθρων της ISOFRUIT που έχουν σχέση με την ασφαλή συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων και παρουσιάζονται στις σελίδες του παρόντος περιοδικού της έκδοσης ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ “Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ”. Σε αυτό το τεύχος επικοινωνώ μαζί σας με το πάρα κάτω κείμενο, στο οποίο θα αναφερθώ περιληπτικά στα λειτουργικά πλεονεκτήματα της χρήσης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ (*).

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ (*) (Σχήμα 1) παρέχει, πλην των σε προηγούμενο άρθρο περιγραφέντων, περιληπτικά, τα ακόλουθα λειτουργικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ψυκτικούς θαλάμους που ελέγχονται με τον κλασσικό τρόπο.

Σχήμα 1: Διάταξη ψυκτικού θαλάμου με εφαρμογή δυναμικής ψύξης

Α) Προστατεύει τα προϊόντα:

 • Από πάγωμα, γιατί χρησιμοποιεί ξεχωριστό ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας παγώματος τοποθετημένο σε συγκεκριμένη θέση.
 • Από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στη σάρκα τους, γιατί χρησιμοποιεί αισθητήρια βύθισης – διείσδυσης τοποθετημένα στον πυρήνα των προϊόντων.
 • Από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο σύνολο του όγκου που καταλαμβάνουν οι παλέτες μέσα στον του Ψ. Θ. γιατί χρησιμοποιεί πολλά αισθητήρια βύθισης – διείσδυσης διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται όλος ο χώρος.

Β) Προστατεύει επίσης τα προϊόντα γιατί:

 • Χρησιμοποιεί πολλούς ειδικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε επιλεγμένα σημεία στο χώρο του Ψ. Θ. για τον έλεγχο των βέλτιστων ορίων θερμοκρασίας που αντιστοιχούν στο εκάστοτε αποθηκευμένο προϊόν.
 • Χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειας για τη μέτρηση του παραγόμενου λόγω αναπνοής από τα προϊόντα, διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ρυθμίζοντας τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις.
 • Διαθέτει σύστημα αεραγωγών για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειας για τη μέτρηση του παραγόμενου λόγω αναπνοής από τα προϊόντα, αιθυλενίου (C2Η4).
 • Διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του αιθυλενίου (C2Η4) ρυθμίζοντας τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις.
 • Διαθέτει σύστημα αεραγωγών για την απομάκρυνση του αιθυλενίου (C2Η4).
 • Διαθέτει αισθητήρια για την παρακολούθηση της σχετικής υγρασίας.
 • Διαθέτει προκαθορισμένα προγράμματα λειτουργίας, ανάλογα με τις ευαισθησίες του προϊόντος, καθιστώντας εύκολο τον έλεγχο και την ρύθμιση της διαδικασίας συντήρησης.
 • Διαθέτει λειτουργίες για την από μακράν παρακολούθηση και ρύθμιση της εγκατάστασης.
 • Διαθέτει αυτόνομα συστήματα ειδοποίησης μη καλής λειτουργίας.

(*) Η εν λόγω εφεύρεση – καινοτομία που μου έδωσε την ευκαιρία σύνταξης αυτού του άρθρου, μελετήθηκε, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS, η οποία έλαβε ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΒΙ και με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζεται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων.

Image by freepik.com