Αγαπητοί αναγνώστες των άρθρων της ISOFRUIT που έχουν σχέση με την ασφαλή συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων και παρουσιάζονται στις σελίδες του παρόντος περιοδικού της έκδοσης ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ “Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ”. Σε αυτό το τεύχος επικοινωνώ και πάλι μαζί σας με το πάρα κάτω κείμενο, στο οποίο θα αναφερθώ περιληπτικά στα λειτουργικά πλεονεκτήματα της χρήσης της ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (*).

Γράφει ο Π. Φωτιάδης
Ειδικός Σύμβουλος
Για την εταιρεία ISOFRUIT 

Η διαδικασία ωρίμανσης όπως είναι γνωστό, βρίσκει εφαρμογή σε ορισμένα άγουρα γεωργικά προϊόντα, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα να ωριμάζουν με μηχανισμούς που διαθέτουν, δηλαδή να αποκτούν τα χαρακτηριστικά των ώριμων προϊόντων, χρώμα, άρωμα και σάκχαρα επεξεργαζόμενα με τη βοήθεια αιθυλενίου, σε ειδικές συνθήκες που τις εξασφαλίζει η εν λόγω ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ. Οι λόγοι που συγκομίζονται σε αυτή την κατάσταση είναι είτε, γιατί πρόκειται να μεταφερθούν σε μακρινούς προορισμούς διάθεσης, είτε για να αποθηκευθούν μακροχρόνια και να διατεθούν αργότερα.

Γενικότερα ωρίμανση είναι η γρήγορη και ελεγχόμενη μεταβολή του χρώματος  των προϊόντων  στο τυπικό χρώμα των ώριμων καρπών της ποικιλίας τους, η μετατροπή του αμύλου σε σάκχαρα και η έκλυση των αρωμάτων τους σε φυσιολογικές συνθήκες με τη χρήση αερίου αιθυλενίου.

Τα πιο συνηθισμένα φρούτα που μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή είναι οι μπανάνες, τα αβοκάντο, οι τομάτες κ.α..

Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.Ω.) είναι συσκευή μικρών διαστάσεων και βάρους, που διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμούς για τον έλεγχο της ωρίμανσης.

Εξυπηρετεί τους επαγγελματίες που θέλουν να ωριμάσουν τα προϊόντα τους και δεν διαθέτουν μόνιμες εγκαταστάσεις ωριμαντηρίων, αλλά ψυκτικούς θαλάμους. Η Μ.Σ.Δ.Ω. τοποθετείται μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους και χρησιμοποιεί τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, ελέγχοντας τα συστήματα ψύξης – θέρμανσης, όπου χρειάζεται, ανάλογα με τις συνθήκες ωρίμανσης. (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Σχηματική διάταξη τοποθέτησης και λειτουργίας της μεταφερόμενης συσκευής δυναμικής ωρίμανσης μέσα σε ψυκτικό θάλαμο.

 

Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (*) (Εικόνα 1 & 2) παρέχει επιγραμματικά τα πιο κάτω λειτουργικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μόνιμες εγκαταστάσεις ωριμαντηρίων.

 • Τοποθετείται εύκολα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο που πρόκειται να διενεργηθεί η ωρίμανση.
 • Δεν απαιτείται εξειδικευμένος τεχνίτης.
 • Είναι οικονομικότερη στην εγκατάσταση και στη λειτουργία της.
 • Συνεργάζεται με την εγκατάσταση δημιουργίας ψύξης.
 • Εξοικονομεί ώρες εργασίες από μετακινήσεις προϊόντων.
 • Μειώνει το συνολικό κόστος ωρίμανσης γιατί μειώνει τις μετακινήσεις των προϊόντων.
 • Είναι ελαφριά. Μπορεί να μετακινηθεί με «ΚΛΑΡΚ».
 • Εκμεταλλεύεται όλους τους διαθέσιμους εν λειτουργία ψυκτικούς θαλάμους μεγάλων εγκαταστάσεων.
 • Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα στον προγραμματισμό και την προετοιμασία της ωρίμανσης μεγάλων ποσοτήτων.
 • Είναι ευέλικτη στον προγραμματισμό της αποθήκευσης προϊόντων, γιατί μετά το πέρας της ωρίμανσης, αποθηκεύεται αλλού, αποδεσμεύοντας τους ψυκτικούς θαλάμους που «εργαζόταν».
 • Επιτυγχάνει ομοιόμορφο χρώμα σε όλα τα προϊόντα σε όλο τον όγκο των παλετών.
 • Διαθέτει προκαθορισμένα προγράμματα, ανάλογα με τις ευαισθησίες του προϊόντος, καθιστώντας εύκολη την λειτουργία και την παρακολούθηση της διαδικασίας ωρίμανσης.
 • Προστατεύει τα προϊόντα διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία ωρίμανσης, γιατί χρησιμοποιεί αισθητήρια θερμοκρασίας βύθισης – διείσδυσης τοποθετημένα στον πυρήνα των προϊόντων.
 • Προστατεύει τα προϊόντα στο σύνολο που καταλαμβάνουν οι παλέτες γιατί χρησιμοποιεί πολλά αισθητήρια βύθισης – διείσδυσης διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται όλος ο όγκος τους.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε επιλεγμένα σημεία, για τον έλεγχο των βέλτιστων ορίων θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στο εκάστοτε προϊόν.
 • Προστατεύει τα προϊόντα με διαρκή έλεγχο και ρύθμιση των αερίων αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειαςγια τη μέτρηση του παραγόμενου από τα προϊόντα,  διοξειδίου του άνθρακα  (CO2).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα  (CO2 ), ρυθμίζοντας τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις διενεργώντας τακτικούς εξαερισμούς και όταν χρειάζεται έκτακτους.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικό αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας μεγάλης ακρίβειαςγια τη μέτρηση του αιθυλενίου  (C2Η4).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης του αιθυλενίου  (C2Η4) ρυθμίζοντας τις απαραίτητες για την ωρίμανση συγκεντρώσεις.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει σύστημα αεραγωγών για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα  (CO2).
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αισθητήρια για την παρακολούθηση της σχετικής υγρασίας.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει λειτουργίες για την από μακράν παρακολούθηση και ρύθμιση της εγκατάστασης.
 • Προστατεύει τα προϊόντα γιατί διαθέτει αυτόνομα συστήματα ειδοποίησης μη καλής λειτουργίας.

 

(*) Η εν λόγω εφεύρεση – καινοτομία που μου έδωσε την ευκαιρία σύνταξης αυτού του άρθρου, μελετήθηκε, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη με μεγάλη επιτυχία, από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS, η οποία έλαβε ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΒΙ και με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζεται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων.

 

 

Εικόνα 2: Μεταφερόμενη συσκευή δυναμικής ωρίμανσης.

 

Ολοκληρώνοντας τα άρθρα (1), (2), (3), (4) & (5) των ευρεσιτεχνιών που σε προηγούμενα τεύχη παρουσίασα και πιστεύοντας ότι σας δημιούργησα έστω και την ελάχιστη επιθυμία να στραφείτε και εσείς στην αναζήτηση νέων καινοτομιών ή την εξέλιξη των παλαιοτέρων, σας προτρέπω  να αξιοποιήσετε κάθε μικρή λεπτομέρεια που παρατηρείτε στο χώρο της ψύξης των φρούτων και λαχανικών, γιατί πίσω από αυτή, μπορεί να κρύβεται μία νέα εφεύρεση.

Σας ευχαριστώ για την αποδοχή των άρθρων μου και προσδοκώ σε νέες καινοτομίες στον τομέα της συντήρησης – κατεργασίας  των γεωργικών προϊόντων.