Τα αβοκάντο είναι σχετικά νέο προϊόν του οποίου η παραγωγή βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Καλλιεργείται στις περιοχές της Κρήτης, κυρίως στα Χανιά, ενώ ξεκινά να δοκιμάζεται στη νότια Πελοπόννησο.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Τα αβοκάντο έχουν υψηλή ευαισθησία στο αιθυλένιο (>100 ml C2H4/kg.h στους 20°C). Παράλληλα έχουν και πολύ υψηλή παραγωγή αιθυλενίου ειδικότερα στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος (18° – 20°C), Αποτέλεσμα αυτών είναι η παρουσία του να διεγείρει τη διαδικασία ωρίμανσης με αποτέλεσμα τη γρήγορη γήρανσή τους. (Τα αβοκάντο είναι κλιμακτηριακός καρπός). (*)

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το αιθυλένιο πρέπει να αντιμετωπισθεί σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του προϊόντος. Αρχικά πρέπει να περιοριστεί η παραγωγή του αιθυλενίου αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, με την διενέργεια πρόψυξης μέσα σε χρονικό διάστημα 2 – 4 ωρών. Κατόπιν πρέπει να αποθηκευθούν άμεσα σε ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία 5° – 8°C και με σχετική υγρασία 90% – 95%. (Χρονικό διάστημα αποθήκευσης 4 – 6 εβδομάδες). Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης αν και εκλύονται μειωμένες ποσότητες αιθυλενίου πρέπει και αυτές να απομακρύνονται, είτε με εξαερισμό, είτε με συσκευές απορρόφησης ή καύσης του αιθυλενίου. (Οι συσκευές απορρόφησης αιθυλενίου προτείνονται για μικρές ή μεσαίες εγκαταστάσεις, ενώ οι καυστήρες αιθυλενίου προτείνονται για μεγάλες εγκαταστάσεις).

Τα αβοκάντο εφόσον δεν διατεθούν άμεσα στην αγορά πρέπει να προστατευθούν με συντήρηση σε ψυκτικούς θαλάμους ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ. Η Δυναμική ψύξη είναι η εξέλιξη των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ψύξης, που βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα αβοκάντο όσο και στους μηχανισμούς ψύξης.

Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου που βρίσκονται τα προϊόντα, όπως αυτό απεικονίζεται στο πάρα κάτω σχηματικό διάγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η δυναμική ψύξη έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα επίπεδα των αερίων εντός του ψυκτικού θαλάμου, κυρίως για το αιθυλένιο και το διοξείδιο του άνθρακα και να ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας για την ρύθμιση των συγκεντρώσεων των αερίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Η Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε χαμηλά επίπεδα κατά την αποθήκευση βοηθά στη συντήρηση αλλά σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, πάνω από 10% μπορεί να δημιουργήσει αλλοίωση στη γεύση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. Η δυναμική ψύξη είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται απαραίτητα στα προϊόντα με ιδιαίτερες ευαισθησίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4. Η δυναμική ψύξη παρατείνει το χρόνο αποθήκευσης κατά 2 εβδομάδες περισσότερο από την κλασσική ψύξη, ενώ εξασφαλίζει τα αβοκάντο από απρόοπτες δυσμενείς συνθήκες.

(Αποσπάσματα από το βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ)

(*) Πρώιμα αβοκάντο που αποθηκεύτηκαν για να διατηρηθούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχουν τη δυνατότητα με παροχή 100 ppm αιθυλενίου και αφού εκτεθούν για 48 ώρες σε θάλαμο ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ στους 20οC, να ωριμάζουν σε 3 – 6 ημέρες.

Image by Freepik