Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Υ1γ./Γ.Π./οικ.4789/2017(ΦΕΚ 2161/Β/23062017) όταν σε ένα χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να τοποθετηθεί καμινάδα για τον εξαερισμό της χοάνης τότε υποχρεώνεται να τοποθετηθεί σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα.

Γράφει η Μιμή Μανάρη, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

Η σωστή μελέτη για την επιλογή του συστήματος απόσμησης είναι πολύ σημαντική γιατίμαζί με την συστηματική συντήρηση του, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Για την σωστή μελέτη του συστήματος απόσμησης θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας.

1.Tις διαστάσεις της χοάνης

2. Tον τύπο της χοάνης (τοίχου ή κέντρου)

3. Tην χρήση της κουζίνας (Κρέας – Ψάρι ή Κρέας – Μαγειρευτά κ.α). Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα υπολογίζουμε την παροχή αέρα (m³/h) που χρειάζεται και την κατάλληλη μετωπική ταχύτητα (m/sec) στο σύστημα απόσμησης.Σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες οι προτεινόμενες μετωπικές ταχύτητες είναι οι παρακάτω:

 • ΚΡΕΠΑ ΤΟΣΤ –  2,23m/sec
 • ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ – 1,85m/sec
 • ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ-ΚΡΕΑΣ – 1,5m/sec
 • ΚΡΕΑΣ-ΨΑΡΙ – 1,25m/sec
 • ΨΑΡΙ – 1,00 m/sec

4. Την κατάλληλη επιλογή των σταδίωνφίλτρανσηςκαθώς και την κλάση των  φίλτρων ανά στάδιο

5. Την επιλογή του κατάλληλου ανεμιστήρα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία τουσυστήματος απόσμησης. Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ικανός να υπερνικήσει τηνπτώση πίεσης(Pa) που δημιουργεί το δίκτυο των αεραγωγών και τα φίλτρα στην αρχή της λειτουργίας τους όσοκαι κατά την διάρκεια της ζωής τους.

6. Την γεωμετρία του δικτύου για την κατάλληλη επιλογή της διαμέτρου του αεραγωγού που θα πρέπει να είναι κατάλληλη για να εξασφαλίσει την επιθυμητή ταχύτητα. Η ταχύτητα του αέρα που προτείνεται εντός του αεραγωγού θα πρέπει να είναι 7-8m/sec ±10% (v=7-8m/sec ±10%). Σε περίπτωση που η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη υπάρχει θόρυβος μέσα στον αεραγωγό. Η ταχύτητα δεν θα πρέπει να είναι και πολύ μικρότερη των 5m/sec για να μπορεί ο αέρας να έχει την δύναμη να μεταφέρει τα καπναέρια και τα λάδια μέχρι το φίλτρο. Σε περίπτωση που η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή τα σωματίδια του λίπους και της στάχτης προσκολλιούνται στα τοιχώματα των αεραγωγώνμε αποτέλεσμα να υπάρχει μια μόνιμη πηγή μυρωδιάς στο σύστημα. Οι συστολές και διαστολές θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο μήκος.

Έχοντας ολοκληρώσει μια σωστή μελέτη θα πρέπει η απόδοση της εγκατάστασής να εξασφαλίζει την συγκράτηση των λαδιών 100%, την συγκράτηση των καπναερίων 100% και την απόδοση σε οσμές πάνω από 90% για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εξασφάλιση των παραπάνωαποδόσεωνεξαρτάται από την συντήρηση του συστήματος που είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργιά του. Ο χρόνος καθαρισμού και αντικατάστασης των φίλτρων είναι ανάλογος του χρόνου, του όγκου και το είδος της χρήσης.

Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι τα οφέλη μιας σωστής μελέτης για το σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα είναι πολλαπλά.

 • Μέγιστη απόδοση του συστήματος απόσμησης
 • Αραιότερη συντήρηση που επιφέρει εξοικονόμηση χρημάτων
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Μείωση οχλήσεων στου περίοικους
 • Εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στην κουζίνα