Στο ευρύ φάσμα των συστημάτων ελέγχου θερμοκρασίας, το πρότυπο EN 12830 κατέχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Το EN12830 δεν είναι απλά ένα σύνολο κανόνων, αλλά μία πυξίδα για τα συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας στη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των θερμοκρασιακά ευπαθών προϊόντων, με έμφαση στην ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα στις απαιτητικές συνθήκες της βιομηχανίας ψύξης.

Γράφει ο Άρης Λουτράρης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού / Συνιδρυτής – Infoscope Hellas
www.infoscope.gr, info@infoscope.gr

     Infoscope Hellas – Innovative IT solutions

 

 • Κατανοώντας το πρότυπο EN 12830

Το EN 12830 αποτελεί έναν οδηγό για τους κατασκευαστές καταγραφικών θερμοκρασίας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι συσκευές πληρούν τα αυστηρά κριτήρια για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας με ακρίβεια κάτω από δύσκολες και μεταβαλλόμενες συνθήκες, προστατεύοντας κατ’ επέκταση και τα προϊόντα τα οποία είναι ευαίσθητα στις μεταβολές τις θερμοκρασίας.

Για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία ψύξης, η κατανόηση του EN 12830 είναι ιδιαίτερα ουσιώδης. Είτε πρόκειται για τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου θερμοκρασίας, τη διάγνωση προβλημάτων μειωμένης απόδοσης ή την προστασία από πιθανές βλάβες, το πρότυπο παρέχει πολύτιμες οδηγίες για την επίτευξη της αξιοπιστίας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

 

Εκτός από την οριοθέτηση των βασικών απαιτήσεων ακρίβειας και αξιοπιστίας, η τήρηση του προτύπου EN12830 προάγει και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης στον τομέα της βιομηχανίας ψύξης, συμβάλλοντας στην εξέλιξη των πρακτικών παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και την ανάπτυξη αρτιότερων και αποδοτικότερων λύσεων.

 

Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές καταγραφικών θερμοκρασίας

Ας εξετάσουμε τις βασικές απαιτήσεις των συσκευών καταγραφής, έτσι όπως ορίζονται από το πρότυπο EN 12830:

 • Ακρίβεια μέτρησης: Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας στα τρόφιμα (μεταφορά, αποθήκευση και διανομή), το πρότυπο απαιτεί ακρίβεια ±0.5°C (παρ. 5.10.2.2 του EN 12830:2018) για τη θερμοκρασίατουλάχιστον στο εύρος -25 / +7oΑυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο, ώστε οι επαγγελματίες να είναι σε θέση να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στα καταγεγραμμένα δεδομένα.
 • Συχνότητα μέτρησης: Η συχνότητα μέτρησης επιλέγεται έτσι ώστε να είναι αρκετά συχνή, προκειμένου να καλύπτει επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και αρκετά ευέλικτη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εφαρμογής χωρίς περιττές μετρήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν το σύστημα. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη συχνότητα καταγραφής είναι τα 15’.
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας: Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι συσκευές συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας, προστατεύοντας τόσο τους χρήστες όσο και το περιβάλλον από ενδεχόμενους κινδύνους.

 

 • Ανίχνευση δυσλειτουργιών: Η ανίχνευση δυσλειτουργιών είναι σημαντική για την άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενα προβλήματα, την προστασία του ψυκτικού εξοπλισμού και τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών. Οι ανάγκες για ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Συναγερμούς και ειδοποιήσεις: Εγκατάσταση μηχανισμών συναγερμού και ειδοποίησης σε περίπτωση παρατυπιών ή υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας.
  • Αυτόματη καταγραφή δυσλειτουργιών και συμβάντων: Σύστημα αυτόματης καταγραφής των συμβάντων, ώστε να είναι διαθέσιμα για μελλοντική ανάλυση.
  • Δοκιμές Λειτουργίας: Διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών λειτουργίας για εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης.
 • Αποθήκευση & ανάκτηση δεδομένων – Ελεγχόμενη πρόσβαση: Το πρότυπο προβλέπει ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις πρέπει να αποθηκεύονται για κατάλληλο χρονικό διάστημα. Προβλέπει επίσης τις δυνατότητες ανάκτησης των αποθηκευμένων δεδομένων. Τέλος, ορίζει τα μέτρα για την ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πλεονεκτήματα καταγραφικών θερμοκρασίας που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 12830: Βασικές προδιαγραφές & προστιθέμενη αξία

Τα καταγραφικά θερμοκρασίας, τα οποία συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 12830, παρουσιάζουν μία σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων θα δούμε παρακάτω.

 • Εγκυρότητα & ακρίβεια

Τα καταγραφικά θερμοκρασίας που συμμορφώνονται με το EN 12830 τηρούν υψηλά πρότυπα ακρίβειας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα δεδομένα θερμοκρασίας. Αυτή η ακρίβεια επιτρέπει στους επαγγελματίες να λαμβάνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά το σχεδιασμό των συστημάτων, τη διάγνωση των προβλημάτων απόδοσης και την προστασία από πιθανές βλάβες.

 • Αξιοπιστία κάτω από αντίξοες συνθήκες

Σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μη ιδανικές συνθήκες, φαινόμενο που παρουσιάζεται συχνά σε εφαρμογές στη βιομηχανία ψύξης, τα πιστοποιημένα καταγραφικά θερμοκρασίας είναι σε θέση να λειτουργούν και να παρέχουν δεδομένα ακόμη κι όταν βρίσκονται σε αντίξοο περιβάλλον.

 • Ευκολία βαθμονόμησης

Η δυνατότητα βαθμονόμησης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ακρίβειας των καταγραφών. Οι συσκευές προηγμένης τεχνολογίας συχνά διαθέτουν εύχρηστες λειτουργίες βαθμονόμησης, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να εξασφαλίσουν εύκολα την απαιτούμενη ακρίβεια.

 • Εύληπτη παρουσίαση των δεδομένων & περιβάλλον διαχείρισης φιλικό στο χρήστη

Τα προγράμματα και οι πλατφόρμες απεικόνισης των αποθηκευμένων καταγραφών που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 12830 παρέχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα ιστορικών δεδομένων θερμοκρασίας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν για τον εντοπισμό των τάσεων, την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος με την πάροδο του χρόνου καθώς και την προληπτική αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών βλαβών.

Επιπλέον, σε αυτές τις πλατφόρμες δίνεται έμφαση στη δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε ακόμη και οι χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αντίστοιχα συστήματα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχονται χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες παραμετροποιήσεις και πολύπλοκες διαδικασίες.

 • Συντήρηση με χαμηλό κόστος

Οι πιστοποιημένες συσκευές είθισται να έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης. Η αξιοπιστία και η ακρίβεια αυτών των συσκευών μειώνουν δραστικά τα επιπλέον κόστη που συνεπάγονται οι έκτακτες επισκευές. Αυτή η προληπτική προσέγγιση στη συντήρηση ενισχύει τη συνολική διάρκεια ζωής του συστήματος και ελαχιστοποιεί τις βλάβες.

 • Βεβαίωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς

Η συμμόρφωση με ένα πλήρες και συνολικό πρότυπο αυτόματα εξασφαλίζει και τη συμμόρφωση με τους επιμέρους κανονισμούς, εμπνέοντας εμπιστοσύνησε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος καταγραφής και την αξιοπιστία των θερμοκρασιακών δεδομένων, αφενός στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, αφετέρου στην εύκολη διεκπεραίωση πιθανού εξωτερικού ελέγχου.

 • Πέρα από τις βασικές αρχές του προτύπου

Εξερευνώντας τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις που ευθυγραμμίζονται με το EN 12830

 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ο τομέας παρακολούθησης της θερμοκρασίας στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης παρουσιάζει καινοτομίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αρχές που προάγει τοπρότυπο. Οι εξοικειωμένοι επαγγελματίες μπορούν να εξερευνήσουν αυτές τις τάσεις για να ενισχύσουν την ακρίβεια και την απόδοση των συστημάτων τους, να εκμεταλλευτούν τις προηγμένες συσκευές και να εισάγουν νέα χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες που παρέχουν.

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Η εξέλιξη των λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης συμπληρώνει το πρότυπο EN 12830 προσφέροντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα παρακολούθησης των θερμοκρασιών από απόσταση. Τα πιστοποιημένα καταγραφικά συστήματα μπορούν να κάνουν χρήση των τεχνολογιών απομακρυσμένης διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα θερμοκρασίας χωρίς να είναι φυσικά παρόντες. Αυτό συμπίπτει με την έμφαση του προτύπου στην αξιοπιστία και την προσβασιμότητα.

 • Τεχνητή νοημοσύνη στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στα συστήματα παρακολούθησης της θερμοκρασίας είναι μια ανερχόμενη τάση που συμβαδίζει με την προσέγγιση του EN 12830. Οι αλγόριθμοι της ΤΝ μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα θερμοκρασίας, να εντοπίσουν πρότυπα, να προβλέψουν πιθανά προβλήματα του συστήματος, να επισημάνουν ανάγκη εκτέλεσης διαδικασιών συντήρησης, να προτείνουν τιμές βαθμονόμησης ανά αισθητήρα και να βελτιστοποιήσουν τις ρυθμίσεις επιτήρησης και ελέγχου, με βάση το ιστορικό των δεδομένων και τις τάσεις που παρατηρούνται.

 • Αξιοποίηση των αισθητήρων για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης

Στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης, της θέρμανσης και του κλιματισμού, η ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων με σκοπό την εφαρμογή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εξέλιξη προς την ενεργειακή επάρκεια. Ο ενεργοβόρος Η/Μ εξοπλισμός μπορεί να εξοπλιστεί με αισθητήρες με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς εκπτώσεις στην ακρίβεια των δεδομένων. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και συνάμα εναρμονίζεται με τη στροφή της βιομηχανίας προς πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και εξυπηρετούν την ολοκληρωμένη συμμόρφωση με το EN 12830.

Εξερευνώντας αυτές τις τάσεις, οι επαγγελματίες μπορούν όχι μόνο να παραμένουν ενήμεροι για τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να ενισχύσουν τη συμμόρφωση των τεχνικών καιτων συσκευών που χρησιμοποιούν με τις αρχές που ορίζονται από το EN 12830. Ο συνδυασμός της καινοτομίας και της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα εξασφαλίζει όχι μόνο ότι τα συστήματα παρακολούθησης θερμοκρασίας συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και ότι ξεχωρίζουν σε ακρίβεια, αξιοπιστία και απόδοση, προσφέροντας ευκαιρίες για καινοτόμες λύσεις και στρατηγικά πλεονεκτήματα σε εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης.