Αγαπητοί αναγνώστες των άρθρων της ISOFRUIT που έχουν σχέση με την ασφαλή συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων και παρουσιάζονται στις σελίδες του παρόντος περιοδικού της έκδοσης ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ “Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ”. Σε αυτό το τεύχος επικοινωνώ μαζί σας με το πάρα κάτω κείμενο, στο οποίο θα αναφερθώ σε καινοτομίες σχετικές με τον πιο πάνω τομέα. Πρόκειται για καινοτομίες που παρακολούθησα από την “γέννηση” μέχρι την εφαρμογή στην πράξη και διαπίστωσα την απόλυτη επιτυχία τους.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Οι καινοτομίες αυτές έχουν άμεση σχέση με την ψύξη και τις ψυκτικές εφαρμογές που εσείς κατά κύριο λόγο ασχολείστε. Η αφορμή που αναφέρομαι σε αυτές, είναι η ενθάρρυνση του κλάδου για τη δημιουργία και άλλων νέων καινοτομιών ή την εξέλιξη των παλαιών, που αναμφίβολα υπάρχουν και περνούν απαρατήρητες στο χώρο της συντήρησης – κατεργασίας των γεωργικών προϊόντων. Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο κλάδος της μετασυλλεκτικής συντήρησης – κατεργασίας έχει ανάγκη από περισσότερες εξειδικευμένες – προσαρμοσμένες μεθόδους προστασίας ή συσκευές που βοηθούν στις διάφορες φάσεις προετοιμασίας, αποθήκευσης, συντήρησης, συσκευασίας κ.λπ..

Όσον αφορά την ειδικότητά σας, σε κάθε φάση από την συγκομιδή μέχρι τη διάθεση στο ράφι παρουσιάζονται πιθανά κενά από διάφορες καινοτομίες π.χ. νέες συσκευές πρόψυξης, νέες μεθόδους ανάπτυξης και ελέγχου της ψύξης κατά τη διάρκεια μιας ψυχρής αποθήκευσης, νέοι τρόποι διαχείρισης ψυκτικών φορτίων κατά την μεταφορά των προϊόντων κ.λπ.. Αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών είναι η δημιουργία ευκαιριών για την εξεύρεση νέων καινοτομιών, που θα προστατεύσουν τα νωπά γεωργικά προϊόντα από τις παρουσιαζόμενες απώλειες, που όλοι διαπιστώνουμε, προς όφελος των σχετικών με αυτά επαγγελματιών, αλλά και της οικονομίας γενικότερα.

Οι εν λόγω εφευρέσεις που μου έδωσαν την ευκαιρία σύνταξης αυτού του άρθρου, μελετήθηκαν, δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν στην πράξη από την εταιρεία ALFA COOL HELLAS με την οποία η ISOFRUIT συνεργάζεται επί σειρά ετών και αντλεί στοιχεία δεδομένων σχετικά με την μακροχρόνια συντήρηση – κατεργασία των γεωργικών προϊόντων.

Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης μακροχρόνιας συντήρησης και σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας.

Στις καινοτομίες αυτές πρόσφατα απονεμήθηκαν τέσσερα ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ με τους πιο κάτω τίτλους:

  1. ΔΙΑΤΑΞΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ.
  2. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
  3. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ.
  4. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ.

Η επιτυχία των εφευρέσεων δεν ήταν μόνο δική μου διαπίστωση, αλλά και των επαγγελματιών του χώρου σε όλη την Ελλάδα, που είδαν “χειροπιαστά” τα αποτελέσματα στα προϊόντα, (στην αναφερόμενη περίπτωση το ακτινίδιο), που συντηρούσαν σε ψυκτικούς θαλάμους με τη χρήση ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ.

Συγκεκριμένα, αφενός επεκτάθηκε η αποθηκευτική χρονική διάρκεια σχεδόν κατά 20% περισσότερο σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζουν τον κλασσικό τρόπο ελέγχου της συντήρησης με ΨΥΞΗ και αφετέρου τα προϊόντα τους παρελήφθησαν στην ποιότητα αυτής, την οποία είχαν όταν αποθηκεύθηκαν. Βέβαια θα σκεφθείτε ότι η αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους με ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ επεκτείνει και αυτή την αποθηκευτική χρονική διάρκεια και διατηρεί την αρχική ποιότητα. Όμως είναι γνωστό ότι τα προϊόντα που αποθηκεύονται στην ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ σφραγίζονται και διακινούνται μόνο μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου αποθήκευσης, απαγορεύοντας το οποιοδήποτε άνοιγμα του ψυκτικού θαλάμου.

Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ η είσοδος του προσωπικού και η διακίνηση των προϊόντων είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή, ωφελώντας τους επαγγελματίες στη διαχείριση των προϊόντων τους. Επιπροσθέτως το κόστος της εγκατάστασης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ είναι μικρότερο αυτού της ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. Επίσης με την εφαρμογή της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη ωρίμανση λόγω παρουσίας αιθυλενίου (C2Η4)(*), ή η αλλοίωση των προϊόντων λόγω παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα (CO2)(**), που αμφότερα δημιουργούν, όταν βρίσκονται πάνω από τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις, αποφεύχθηκαν με την εφαρμογή της εν λόγω καινοτομίας. Παρόμοια θετική αποδοχή από τους επαγγελματίες είχαν και οι υπόλοιπες καινοτόμες συσκευές, όπου κι αν αυτές χρησιμοποιήθηκαν, αποδίδοντας τα επιτυχημένα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μου στις πιο πάνω ευρεσιτεχνίες και πιστεύοντας ότι σας δημιούργησα έστω και την ελάχιστη επιθυμία να στραφείτε και εσείς στην αναζήτηση νέων καινοτομιών ή την εξέλιξη των παλαιοτέρων, σας προτρέπω να αξιοποιήσετε κάθε μικρή λεπτομέρεια που παρατηρείτε στο χώρο της ψύξης των φρούτων και λαχανικών, γιατί πίσω από αυτή μπορεί να κρύβεται μία νέα εφεύρεση.

Σας ευχαριστώ για την αποδοχή των άρθρων μου και προσδοκώ σε νέες καινοτομίες στον τομέα της συντήρησης – κατεργασίας των γεωργικών προϊόντων.

Image by freepik.com