Το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών Αθηνών – Νομού Αττικής πραγματοποιεί την ετήσια γενική συνέλευσή του, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4, κέντρο της Αθήνας), στις 17:30.