Η Daikin Ευρώπης, με έδρα στο Βέλγιο, έχει ως πρωταρχικό στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που εξελίσσεται παρέχοντας ολιστικές λύσεις σε τομείς όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός, ο κλιματισμός και τα συστήματα ψύξης (HVAC-R) σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

· Με προβλεπόμενο κύκλο εργασιών που θα αγγίξει τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το οικονομικό έτος 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι φιλόδοξος (το 2020 ο όμιλος είχε κύκλο εργασιών 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

· Στόχος των επενδύσεων είναι η επέκταση των κέντρων R&D στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της βιομηχανίας, η αύξηση των πωλήσεων και η εξάπλωση των υπηρεσιών συνολικά καθώς και η χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης του επιχειρηματικού της μοντέλου

· Για να υλοποιήσει τα πλάνα της, η εταιρεία στοχεύει να προσλάβει 4000 υπαλλήλους έως το 2025. Έτσι, το εργατικό δυναμικό της περιοχής θα ανέρχεται σε 16.000 υπαλλήλους. Τουλάχιστον 400 από αυτούς, θα στελεχώσουν τα τμήματα της εταιρείας στο Βέλγιο, και ειδικά τα τμήματα R&D, τεχνικής εξυπηρέτησης καθώς και τα κεντρικά γραφεία.

Στόχος η ισχυρή ανάπτυξη και η προσφορά στη κοινωνία

Στον πυρήνα του πλάνου της Daikin Fusion 25 βρίσκεται η ανάγκη η ανθρωπότητα να ανταποκριθεί στα επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι ελλείψεις στον κλάδο της ενέργειας και η ανάγκη για φρέσκο και υγιή αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Για τη Daikin αποτελεί χρέος να συμβάλει στην επίλυση αυτών των κοινωνικών προκλήσεων, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

Το πλάνο έχει 3 στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης οι οποίοι θα υποστηριχτούν από μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο. Οι βασικοί άξονες είναι:

1) Η Daikin να έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050.

2) Να εστιάσει στην παροχή ολιστικών λύσεων

3) Να παρέχει λύσεις που εξασφαλίζουν υγιεινό αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050

Η Daikin δίνει μεγάλη έμφαση στην μείωση των εκπομπών άνθρακα. Έτσι, το 2018, η Daikin Industries Ltd. παρουσίασε το πρόγραμμα Environmental Vision 2050. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Daikin στοχεύει στην επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα σε όλους τους τομείς της επιχείρησής της, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και απόρριψης των εγκατεστημένων προϊόντων της. Ο πρώτος στόχος είναι να επιτευχθεί μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 έως το 20251

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, στο επίκεντρο της Daikin Europe NV είναι να υλοποιήσει το πλάνο παγκόσμιας εμβέλειας με την επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας, αναπτύσσοντας συστήματα κλιματισμού και ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας με χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα (GWP) ή/και φυσικά ψυκτικά, καθώς και τη δημιουργία ενός κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου για τα ψυκτικά μέσα.

Για να ενισχύσει την καινοτομία στην υδρογονική αντλία θερμότητας και στην τεχνολογία ψύξης, η Daikin αποφάσισε να ιδρύσει το παγκόσμιο Κέντρο R&D στη Γάνδη στο Βέλγιο και να επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές της εκεί.

Τεχνολογία αντλιών θερμότητας

– Οι αντλίες θερμότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο πλάνο μείωσης CO2 της Daikin. Η Daikin θα προωθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο την αξιοποίηση της τεχνολογίας της αντλίας θερμότητας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

– Η χρήση αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη ακολουθούν τη στρατηγική της ΕΕ για την απαλλαγή από τη χρήση άνθρακα, στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας για τον τομέα της θέρμανσης. Για κάθε kWh που χρησιμοποιείται για θέρμανση, το αποτύπωμα άνθρακα μιας αντλίας θερμότητας ισούται με το μισό του αποτυπώματος ενός λέβητα αερίου υψηλής απόδοσης. Και όταν η αντλία θερμότητας λειτουργεί με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, το αποτύπωμα άνθρακα μειώνεται ακόμη περισσότερο, σε αντίθεση με τη θέρμανση μέσω καύσης.

– Ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς και της μακροχρόνιας εμπειρίας της στις αντλίες θερμότητας, η Daikin σκοπεύει να υπερδιπλασιάσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της θέρμανσης έως το 2025. Όλες οι αντλίες θερμότητας που πωλούνται στην Ευρώπη αναπτύσσονται και παράγονται στην Ευρώπη, στα εργοστάσια της Daikin στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Τσεχία.

Ο κ. Patrick Crombez, General Manager του τμήματος Θέρμανσης δήλωσε: «Ο τρόπος με τον οποίο θερμαίνουμε τα κτίριά μας στην Ευρώπη αποτελεί μια μεγάλη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και εξαντλείται ο χρόνος για να απαλλαγούμε από τη χρήση άνθρακα σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δεκαετία είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη μέτρων και η ΕΕ πρωτοπορεί με τους στόχους της για το Green Deal ώστε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Το στρατηγικό μας σχέδιο υποστηρίζει πλήρως την πολιτική αυτή και περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη αντλιών θερμότητας και αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη στις επιχειρήσεις θέρμανσης».

Πρωτοβουλίες για τα συστήματα ψύξης

– Η μετάβαση σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι άλλος ένας τομέας έμφασης της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Η Daikin Ευρώπης έχει ήδη δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την κυκλική χρήση ψυκτικών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλους εξοπλισμούς κλιματισμού για εμπορικές χρήσεις, το οποίο ονομάζεται Daikin LꚙP. Το σχέδιο είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί σε περισσότερους τύπους προϊόντων και ψυκτικών.

– Με στόχο την ανάπτυξης μιας βιώσιμης επιχειρηματικής σειράς που θα καλύπτει τη συνολική αλυσίδα ψύξης, η εταιρεία θα επεκτείνει περαιτέρω τη σειρά προϊόντων ψύξης που συνδυάζει εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλό GWP και χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων.

Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών

Τα επόμενα χρόνια η Daikin σκοπεύει να επεκτείνει τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στη συνδεσιμότητα του εξοπλισμού, όπως η παρακολούθηση των επιπέδων CO2 σε εσωτερικούς χώρους, η κατανάλωση ενέργειας και η πρόβλεψη συντήρησης.

Στο νέο σύστημα ψηφιακά συνδεδεμένων επαγγελματιών, συνεργατών και τελικών καταναλωτών, ο στόχος της Daikin είναι να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης σε όλους, διευκολύνοντας την αγορά, εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των συστημάτων της. Μέρος της επένδυσης ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για την ανάπτυξη πλατφόρμας αφοσίωσης πελατών.

Επιπλέον, για να προσεγγίσει τους οικιακούς χρήστες και να προωθήσει την εμπέδωση των λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, η εταιρεία θα ανοίξει διαδραστικούς εκθεσιακούς χώρους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ολιστικές λύσεις που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες καταναλωτών

Η Daikin σκοπεύει να αξιοποιήσει το ευρύ χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της σε όλους τους τομείς της θέρμανσης, του εξαερισμού, του κλιματισμού και της ψύξης για να προσφέρει λύσεις που ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, βοηθώντας τους πελάτες να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές CO2. Η εταιρεία θα αυξήσει δραστικά τις δυνατότητες πωλήσεων και υπηρεσιών της μέσω προσλήψεων, συνεργασιών και εξωτερικών συμπράξεων.

Προτεραιότητες του εμπορικού και βιομηχανικού τμήματος

– Να παρέχει λύσεις συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και αντικατάστασης, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν υπηρεσίες σχεδιασμού και μηχανικής συστημάτων για τα δικά της προϊόντα ή συνδυασμένες με εξωτερικό εξοπλισμό και χειριστήρια.

– Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για βέλτιστο σχεδιασμό και μηχανική συστήματος για την υποστήριξη των πιο απαιτητικών προτύπων πρασίνου, ακουστικής και σχεδιασμού.

– Αλυσίδα εφοδιασμού ψύξης: Η έμφαση δίνεται κυρίως στην αλυσίδα κατεψυγμένων τροφίμων από τον τόπο παραγωγής έως την κατανάλωση (“Farm to Fork”). Να συμβάλλει στη μείωση της απώλειας τροφίμων και στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων αξιοποιώντας δεδομένα και στοιχεία από την διαδικασία παρακολούθησης. Επιπλέον, να επεκτείνει την προσφορά συγκεκριμένων λύσεων για την αλυσίδα ιατρικών προϊόντων.

Εξασφάλιση υγιεινού αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλος Daikin διαθέτει μια πλήρη σειρά συστημάτων εξαερισμού και καθαρισμού αέρα. Νωρίτερα φέτος οι καθαριστές αέρα της Daikin αξιολογήθηκαν από το διάσημο Ινστιτούτο Pasteur de Lille και επιβεβαιώθηκαν ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην εξάλειψη των ιών του αναπνευστικού όπως ο Covid-19 και ο ιός της γρίπης. Η Daikin Ευρώπης στοχεύει να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής της περιοχής στην αγορά εξαερισμού και καθαρισμού του αέρα.

Ο κ. Tsubouchi, Πρόεδρος του Ομίλου Daikin Ευρώπης δήλωσε: «Στόχος μας είναι να είμαστε ένας οργανισμός όπου διαφορετικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να δημιουργήσουν νέα αξία για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους πελάτες και την κοινωνία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή και επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας για να προσφέρουμε καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις σε όλα τα προϊόντα και τους επιχειρηματικούς τομείς της Daikin. Είμαι βέβαιος ότι, μαζί με τους πιστούς εταίρους μας και την ανοιχτή συνεργασία με οργανισμούς που μοιραζόμαστε κοινές φιλοδοξίες για την κοινωνία, θα πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας για το Fusion 25».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: www.daikin.eu