Η εταιρεία Cool Dynamic που δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανικής & ναυτιλιακής ψύξης με έδρα στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για απογευματινή βάρδια στην θέση Τμήματος Προσφορών – Τεχνικού Τμήματος.

Περιγραφή Θέσης:

  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση Ζητήσεων/Προσφορών για Ανταλλακτικά & Προϊόντα
  • Προσφορές για Έργα Marine & επίλυση προβλημάτων σε email
  • Προετοιμασία και συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων
  • Παρακολούθηση & συνεχής έρευνα αγοράς
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη καθώς και επικοινωνία με Courier κλπ.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού

·         Άριστη γνώση Αγγλικών

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ικανότητα ταχείας σύνταξης κειμένων

·         Ευέλικτο ωράριο εργασίας καθώς πρόκειται για απογευματινή βάρδια ( 12:00 – 20:00 )

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

·         Επιθυμητή αντίστοιχη εμπειρία

Παροχές:

·         Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

·         Απογευματινή βάρδια

·         5ήμερη απασχόληση

·         Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο careers@cooldynamic.gr

Το HR Department της Cool Dynamic θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.