Εταιρία κλιματισμού με έδρα στην Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρο Τεχνικό Ψυκτικό, για την επέκταση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.

Αντικείμενο της θέσης είναι η εκκίνηση, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και τεχνική υποστήριξη κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων ψύξης, κλιματισμού και εξαερισμού.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν :

  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού
  • Επί πλέον γνώσεις ηλεκτρολογίας και αυτοματισμών
  • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Η/Υ
  • Δίπλωμα οδήγησης

 Η εταιρία προσφέρει στους εργαζόμενους της :

  • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
  • Σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Ανταγωνιστικό πακέτο οικονομικών απολαβών

Επιθυμητή ηλικία μέχρι 45 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hurec11@gmail.com