Βοηθός ψυκτικού ζητείται για πλήρη απασχόληση. Η απαιτούμενη εμπειρία κυμαίνεται από 2 – 5 έτη σε αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες (split-units) και κεντρικά συστήματα VRF.

Αντίστοιχες σπουδές πάνω στο αντικείμενο καθώς & σχετικές άδειες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Επικοινωνία:

Α.ΠΑΠΠΑΣ Μ.ΕΠΕ

Τηλ. 2105624054

E mails.pappas@pappasclima.gr