Στις 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 15 μελών του Συνεταιρισμού Ψυκτικών Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ, στα Οινόφυτα, ύστερα από πρόσκληση του Εμπορικού Τμήματος Ελλάδος.

Αρχικά, τα μέλη του Συνεταιρισμού φόρεσαν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ενημερώθηκαν για την ασφάλειά τους κατά την ξενάγηση, από τον Health & Safety Senior Manager, κ. Ευάγγελο Οικονομόπουλο και τον Health & Safety Senior Engineer, κ. Σπύρο Χονδρογιάννη.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Χυτηρίων και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία παραγωγής μπιγιετών χαλκού και κραμάτων του.

Ακολούθησε ξενάγηση στο Εργοστάσιο Μειγμάτων, στα Οινόφυτα, όπου παράγονται οι μονώσεις που χρησιμοποιούνται για την επένδυση των εργοστασιακά μονωμένων σωλήνων χαλκού ACR Talos Ecutherm, που αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού της  ΧΑΛΚΟΡ, όπου τα μέλη του Συνεταιρισμού παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής από την πρώτη ύλη (μπιγιέτα χαλκού), μέχρι το τελικό προϊόν (σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι, σε ρολά, σε μεγάλα στροφεία για βιομηχανικές εφαρμογές). Επίσης, παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής των εργοστασιακά μονωμένων σωλήνων χαλκού ACR Talos Ecutherm.

Ο πρόεδρος του ΣΕΨΕ, κ. Δημήτριος Κοντούσιας και τα μέλη του Συνεταιρισμού, ευχαρίστησαν θερμά όλα τα στελέχη της ΧΑΛΚΟΡ, μένοντας εντυπωσιασμένοι από την τεχνολογική εξέλιξή της και υποσχέθηκαν ακόμα στενότερη συνεργασία στο μέλλον.