Το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης διοργάνωσε, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, ημερίδα με θέματα:

  • Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου, διατάξεις, θεσμικό και νομικό πλαίσιο
  • Ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου & περιβάλλον
  • Υποχρεώσεις των επαγγελματιών ψυκτικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη τεχνικών επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Τάσος Λυκίδης, ανοίγοντας την ημερίδα, προέτρεψε τους παραβρισκόμενους να την παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υποσχέθηκε ότι αν χρειαστεί θα επαναληφθεί. Ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιωτίκα Κωνσταντίνο, τον Αντιδήμαρχο κ. Ζεϊμπέκη Νικόλαο, τον Πρόεδρο της ΟΒΣΘ κ. Νικολόπουλο Αθανάσιο, τον εκπρόσωπο του ΕΟΠΠΕΠ κ. Παπαργύρη Ιωάννη, τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών Σωματείων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας  και έκλεισε ευχαριστώντας τις εταιρείες Πλούγαρλης Πέτρος & Σια Ο.Ε. (Ψυκτικά Υγρά), Clima Holder και INTERAMERICAN-MEDOUSA GROUP (σύμβουλοι διαχείρισης αστικών ευθυνών), για τη βοήθεια που προσέφεραν, μέσω των χορηγιών τους, στην πραγματοποίηση της ημερίδας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Παναγιώτης Πουλιάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή και ανέλυσε διεξοδικά την συμπλήρωση του Η.Δ.Ε. (Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου). Τόνισε την ανάγκη για ενημέρωση, που απαιτείται να γίνεται από τους επαγγελματίες Ψυκτικούς προς τους πελάτες τους, όσον αφορά στην υποχρέωση που έχουν να εναρμονιστούν με τις κείμενες διατάξεις. Προκειμένου όμως να παράσχουν αυτή τη βοήθεια πρέπει πρώτα οι ίδιοι να λάβουν την όσο γίνεται καλύτερη πληροφόρηση παρακολουθώντας τις διεξαγόμενες ημερίδες και επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Αναλυτική περιγραφή του νέου συστήματος μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της νέας εφαρμογής https://ods.fgases.ypen.gr/services από όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ΗΔΕ και αναλυτικό ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης εργασιών εκ μέρους του Αδειούχου – Πιστοποιημένου Ψυκτικού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις εκτός του ότι ενημερώνουν τους πελάτες για τις εργασίες που έγιναν στα μηχανήματά τους και υπάρχει το ιστορικό τους, θα απαιτηθούν και σαν αποδεικτικό όταν χρειασθεί να ανανεωθεί η άδεια του επαγγελματία ψυκτικού, και για αυτό τον λόγο πρέπει να φυλάσσονται. Επίσης έγινε αναφορά στο καρτελάκι που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μηχανήματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΚ 2015/2068).

Ο εκπρόσωπος του ΕΟΠΠΕΠ, κ. Παπαργύρης Ιωάννης, όταν πήρε τον λόγο αναφέρθηκε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που λειτουργούν σαν τροχοπέδη στην έκδοση της τελικής βεβαίωσης εκ μέρους του Οργανισμού και αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται εκ μέρους του και του Προεδρείου της Ο.Ψ.Ε. προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Σε ερώτηση που του υποβάλαμε για τον Αριθμό Πιστοποιητικού που απαιτείται να γραφτεί στο Η.Δ.Ε. μας προέτρεψε να μπαίνει ο αριθμός και η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης που παίρνουν οι επιτυχόντες  μετά το πέρας των εξετάσεων.

Η κα Θεοδωρίδου εκ μέρους των σύμβουλων διαχείρισης αστικών ευθυνών επισήμανε την ανάγκη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από τα μηχανήματα από λάθος του εγκαταστάτη ή ελαττωματικά υλικά, ακόμη και από λάθος σχεδιασμό.

Η ημερίδα έκλεισε αργά το απόγευμα της Κυριακής με τη δέσμευση ότι η προσπάθεια ενημέρωσης των επαγγελματιών του κλάδου συνεχίζεται και ότι η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να επεκταθεί εντονότερα στους συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες για τις υποχρεώσεις που έχουν, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον που είναι το σπίτι όλων μας.

(στη φωτογραφία εξωφύλλου από αριστερά οι κ.κ. Λυκίδης, Παπαργύρης, Πουλιάνος και Σάλτας)