Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα Χρήστο και βρίσκεται στο εθνικό τυπογραφείο για να λάβει ΦΕΚ.