Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση», το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)842/2006».

Για διευκόλυνση σας, η εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση ευρίσκεται στο link
https://ypen.gov.gr/kya-gia-ta-metra-efarmogis-tou-kanonismou-ee-arith-517-2014-
tou-evropaikou-koinovouliou-kai-tou-symvouliou-tis-16is-apriliou-2014-gia-tafthorioucha-aeria-tou-thermokipiou-kai-tin-katargisi-tou-kano/

Επισημαίνεται ότι η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από 31 Μαρτίου, έως και την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.