Μετά από τη συνάντηση που είχε η Ο.Ψ.Ε. με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα γραφεία της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στις 27/2/2020 και όπου συμμετείχαν από την Ο.Ψ.Ε. ο Πρόεδρος κος Πουλιάνος Παναγιώτης και ο Γεν.Γραμματέας κος Κοντούσιας Δημήτριος, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η Διευθύνουσα κα. Λυτρίβη Ιωάννα και το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κος Παπαργύρης Ιωάννης και από την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ο Πρόεδρος κος Καββαθάς Γεώργιος, επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το ψήφισμα της νομοθετικής ρύθμισης για τις πιστοποιήσεις και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ έως τέλος Μαρτίου 2020.

Θεωρούμε ότι τα αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν τον ΕΚ 2067/2015, θα ικανοποιηθούν πλήρως.

Αναλυτικά το ΔΤ της ΟΨΕ