Δηλώστε άμεσα και ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας σε εξ αποστάσεως σεμινάρια για τεχνικούς ψυκτικούς με τίτλο «Χημικός καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων», που υλοποιεί το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδας, πατώντας στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://form.jotform.com/210532712730949

Τα σεμινάρια προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 15/3/2021. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν στο e-mail που θα δηλώσουν κατά την ηλεκτρονική τους αίτηση τη σχετική ενημέρωση τελικής ημερομηνίας έναρξης αμέσως μόλις συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανά τμήμα κατάρτισης.

Δεν απαιτείται η παρουσία σε αίθουσα διδασκαλίας καθώς υλοποιούνται με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης και αρκεί η χρήση υπολογιστή, ή έξυπνου κινητού (smart phone), ή Tablet.

Η θεματολογία τους αφορά στα εξής επιμέρους αντικείμενα: α) Είδη ρύπων, β) Είδη προϊόντων χημικού καθαρισμού και απολύμανσης, γ) Καλές πρακτικές χρήσης, δ) Ετικέτες σήμανσης, ε) Ασφαλής χρήση.

Η συνολική διάρκεια τους θα είναι 10 ώρες και θα διεξάγονται σε 3 ημέρες και απογευματινές ώρες:

1η μέρα 3 ώρες: 17.00 – 20.00

2η μέρα 3 ώρες: 17.00 – 20.00

3η μέρα 4 ώρες: 17.00 – 21.00

Αναλυτική πληροφόρηση για τις τελικές ημέρες και ώρες παρακολούθησης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα σταλεί από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Όλοι οι συμμετέχοντες μετά τη παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβουν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ «Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης» και εκπαιδευτικές σημειώσεις.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25€ ανά συμμετέχοντα και μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα πάρουν και αναλυτικές πληροφορίες για την κατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 210 8544666, εσωτερ. 306, κα Χαραλαμπίδου, καθημερινά 14.00μμ – 20.00μμ.