Με μεγάλη επιτυχία και παραπάνω από ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος κύκλος τεχνικών σεμιναρίων της ΧΑΛΚΟΡ για το 2019 σε Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά σε συνεργασία μετον Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Ζακύνθου και τον Σύνδεσμο Αδειούχων Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Κλιματιστικών Έργων Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Οι θεματικές των επιμέρους παρουσιάσεων που έγιναν από τον Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας κ. Βασίλη Γιωτόπουλο και τα στελέχη-μηχανικούς της εταιρείας κ. Πέτρο Σαλουφάκο και κ. Ευάγγελο Κολλιό ήταν οι εξής:

  • Εταιρική παρουσίαση ΧΑΛΚΟΡ
  • Χαλκοσωλήνες CUSMART®
  • Μονώσεις – τεχνική παρουσίαση χαλκοσωλήνων
  • Τεχνικές εφαρμογές χαλκού
  • Πιστοποιήσεις χαλκοσωλήνων

Επιπρόσθετα και πέραν της παρουσίασης των προϊόντων και της ανάλυσης των προδιαγραφών στα προϊόντα πιστοποιημένων υλικών, τα σεμινάρια επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για το CUSMART®, την ανάλυση των πλεονεκτημάτων του και τους τρόπους σύνδεσης. Οι υδραυλικοί συμμετείχαν ενεργά μετά το τέλος των παρουσιάσεων απευθύνοντας ερωτήσεις στα στελέχη της ΧΑΛΚΟΡ με ουσιαστικό ενδιαφέρον στα θέματα των σεμιναρίων. Επίσης, διανεμήθηκαν δείγματα προϊόντων, ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικοί οδηγοί και διαφημιστικό υλικό.

Πέραν της επαγγελματικής κατάρτισης, τα σεμινάρια αποτέλεσαν κατάλληλη ευκαιρία προβολής του επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης της ΧΑΛΚΟΡ η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό χαλκοσωλήνων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με συνεχώς αυξανόμενα μερίδια αγοράς καταδεικνύοντας την σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια έλαβαν εξαιρετικά σχόλια τα οποία αποτυπώθηκαν στις γραπτές αξιολογήσεις οι οποίες έγιναν από τους όλους τους συμμετέχοντες με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της κατάρτισης που προσφέρει η ΧΑΛΚΟΡ στους επαγγελματίες των θερμοϋδραυλικών εφαρμογών στη χώρα μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήσατε:
κα. Τζούλια Βαγιάνη
Marketing Manager
Τηλ.: 22620-48986
jvagiani@halcor.com