Γράφει η Παναγιώτα Τσίτσου
Για την Τsitsos – Galletti
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης  Δ.Π.Θ.

 

Τι είναι και γιατί χρειάζεται

Η ενεργειακή σήμανση καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ενιαίο και αξιόπιστο εργαλείο για την ενεργειακή αξιολόγηση των συσκευών οικιακής χρήσης που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η ενεργειακή σήμανση διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν τα προϊόντα με γνώμονα την ενεργειακή κατανάλωση, κάτι που οδηγεί σε μια γενικότερη εξοικονόμηση, τόσο σε ενέργεια όσο και σε χρήματα.

Σήμερα υπάρχουν διάφορες κλίμακες ενεργειακής κατάταξης (από το Α έως το G, A+++ έως το D, κ.α.), αλλά με τα χρόνια, από το 1995 που πρωτοεμφανίστηκαν οι σημάνσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον πάρα πολλά προϊόντα τοποθετούνται ψηλά στην ενεργειακή κατάταξη. Στην ενεργειακή σήμανση (ετικέτα) το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και το κόκκινο τα λιγότερο.

Εξελίξεις

Ο οικολογικός σχεδιασμός για τις συσκευές θερμάνσεως και συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διήρκησε οχτώ χρόνια, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των Κανονισμών καθότι περιλαμβάνουν προϊόντα διαφόρων τεχνολογιών και καυσίμων. Ως καταναλωτές αναμένουμε τις παρακάτω εξελίξεις:

  • 26 Σεπτεμβρίου 2018. Τίθενται σε ισχύ κανονισμοί σχετικά με την εκπομπή NOx. Επίσης, θα τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις της τρίτης βαθμίδας σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των θερμοσιφώνων. Θα παρουσιαστεί αναθεώρηση των κανονισμών.
  •  26 Σεπτεμβρίου 2019. Η κλίμακα ενεργειακής σημάνσεως για συσκευές θέρμανσης χώρων αναβαθμίζεται από το Α +++ έως το D.

Κριτήρια

Για τις συσκευές θέρμανσης χώρων και παραγωγής ΖΝΧ, η αποδοτικότητα παίζει το σημαντικότερο κριτήριο. Καθώς οι απαιτήσεις σε θερμική ενέργεια μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η απόδοση στα μερικά φορτία θα πρέπει να αποτυπώνεται κι αυτή στο κριτήριο της αποδοτικότητας. Η ενεργειακή κλάση, ως συνολικός δείκτης αξιολόγησης, αντικατοπτρίζει αυτές τις διακυμάνσεις στη διάρκεια του έτους.

Σε συνδυασμό με το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, ο κανονισμός προσδιορίζει και άλλα κριτήρια συμμόρφωσης, τα οποία σχετίζονται με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μερικά από αυτά είναι:

  • Η στάθμη ηχητικής ισχύος, η οποία σχετίζεται μόνο με τις Αντλίες Θερμότητας.
  • Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, για μονάδες παραγωγής θερμότητας μέσω καύσης (συμπεριλαμβανομένων αυτών για παραγωγή Ζ.Ν.Χ.), καθώς και για Α.Θ. με συμπληρωματικούς καυστήρες.
  • Η χωρητικότητα για θερμοσίφωνες νερού.
  • Οι θερμικές απώλειες των δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού.

Ενεργειακή Σήμανση – Αντλίες Θερμότητας

Από τις 26 Σεπτέμβρη 2015, οι αντλίες θερμότητας έως 70 kW, υποχρεωτικά φέρουν την ενεργειακή σήμανση. Καθώς οι Α.Θ. χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αυτό τις καθιστά πολύ πιο αποδοτικές από τις συμβατικές συσκευές θέρμανσης και τοποθετούνται στην πράσινη και υψηλότερη πλευρά της ενεργειακής κλάσης.

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η ενεργειακή σήμανση επεξηγώντας τα διάφορα πεδία.