Ερώτηση
Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προφύλαξης όταν πραγματοποιείται αλλαγή φίλτρων ή καθαρισμός αεραγωγών σε μία συντήρηση ρουτίνας; Κινδυνεύει ο επαγγελματίας που θα πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες;

Απάντηση
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να θεωρούμε ότι στα φίλτρα υπάρχει ενεργό μικροβιολογικό υλικό. Δεν είναι γνωστό αν αυτό το υλικό αντιπροσωπεύει σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης αλλά προτείνεται να παίρνονται προφυλάξεις, ιδιαίτερα αν στο κτίριο υπάρχουν γνωστά κρούσματα οποιασδήποτε μεταδιδόμενης νόσου όπως και ο COVID-19. Το σύστημα θα πρέπει να είναι κλειστό κατά την αλλαγή των φίλτρων και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως η χρήση γαντιών, χρήση μάσκας FFP3 αν υπάρχει, και η απόρριψη να γίνεται σε σφραγισμένη σακούλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

*Ευχαριστούμε και πάλι το συνάδελφο κ. Δαλαβούρα Δημήτριο για τις μεταφράσεις των κειμένων