Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος απέστειλε σήμερα επιστολή προς όλα τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Περιφερειών Ελλάδος, σχετικά με την υποχρέωσή τους για διενέργεια ελέγχων, από τα αρμόδια ελεγκτικά τους όργανα. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Ψ.Ε. θα αποστείλει προσεχώς ενημερωτική επιστολή προς τα ηλεκτρομάγαζα, σχετικά με την απασχόληση μόνο αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων ψυκτικών.

Τέλος, η Ο.Ψ.Ε. έχει καταθέσει ερώτημα στο ΥΠΕΝ για διευκρινίσεις σε ότι αφορά την υποχρεωτική ή μη συμπλήρωση των πεδίων αδειοδότησης και πιστοποίησης στα δελτία του ΗΔΕ. Για αυτό θα λάβετε νέα ενημέρωση από την Ο.Ψ.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ