Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από αίτημα της Ο.Ψ.Ε. στο ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει ως εξής:

• Η υποβολή ΗΔΕ μέσω μεταφόρτωσης αρχείου excel καταργήθηκε! Ανατρέξτε στην ενότητα 4.4 του ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ για να μάθετε περισσότερα για τον νέο τρόπο υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020.

• Η ημερομηνία έναρξης καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2020 είναι η 18η Δεκεμβρίου 2020.

• Η προθεσμία καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2020 λόγω και των συνθηκών Κορωνοϊού, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021.

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020 ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου 2021.

• Η προθεσμία υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020, λόγω και των συνθηκών Κορωνοϊού, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
(https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)