ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ