Σχετικά με το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS» – ΗΔΕ του ΥΠΕΝ, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:

Για το έτος 2019
• Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2019 ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021.
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2019 είναι η 31η Ιανουαρίου 2021.

Για το έτος 2020
• Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την απόκτηση κλειδάριθμου & την καταχώρηση μονάδων εξοπλισμού, για το έτος 2020 είναι η 15 Ιανουαρίου 2021.
• Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή ΗΔΕ για το έτος 2020 και λόγο της καθυστερημένης έναρξης της πλατφόρμας παρατίθεται για ένα μήνα και το οριζόμενο χρονικό διάστημα είναι 15 Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021.

Ο κλειδάριθμος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος χρήστης, δεν αλλάζει. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το αρχείο excel για την καταχώρηση των ΗΔΕ, έχει πλέον ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής μονάδων εξοπλισμού και δεν αποτελεί ξεχωριστό αρχείο.