Για τα φαινόμενα λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης φθοριούχων ψυκτικών ρευστών, λόγω ποσόστωσης και σταδιακής κατάργησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνουν με επιστολή τους οι εμφιαλωτές, εισαγωγείς, έμποροι και διακινητές φθοριούχων ψυκτικών ρευστών της Ελληνικής Αγοράς.

Η επιστολή απευθύνεται στον πρωθυπουργό, τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, στη Δίωξη Οικονομικού εγκλήματος και στη Διεύθυνση Τελωνείων.