Το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Κορινθίας διεξήγαγε Αρχαιρεσίες την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021.

Τα νεοεκλεγμένα μέλη συνήλθαν την επόμενη ημέρα και με φανερή ψηφοφορία αποφάσισαν ομόφωνα και συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω αναφερόμενη σύνθεση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καλαμάρης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Παπουτσής Αναστάσιος

Γεν. Γραμματέας: Ψωμαδάκης Χρήστος

Ταμίας: Νούλας Βασίλειος

Μέλη: Τσώτος Χρήστος, Τσάκωνας Αριστείδης, Σπηλιόπουλος Αθανάσιος.

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε): Καλαμάρης Δημήτρης και Παπουτσής Αναστάσιος.

Μετά από πρόσκληση που έλαβε το περιοδικό είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών όπου διαπιστώσαμε την σύμπνοια μεταξύ των μελών του Σωματείου και το ενδιαφέρον τους για τα τεκταινόμενα στον κλάδο πράγμα που αποδεικνύεται και από το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές που άγγιξε το 90%.

Ο επανεκλεγείς στην θέση του ταμία συνάδελφος Βασίλης Νούλας, εκ των παλαιοτέρων συνδικαλιστών του κλάδου, έχει καταφέρει αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα πλαισιωμένος από αξιόλογους και νεότερους  συναδέλφους που έχουν κοινό στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αγωνίζονται να συμμετέχουν στις διαδικασίες και αποφάσεις της Ο.Ψ.Ε., μέσω των αντιπροσώπων που εκλέγουν, υποστηρικτικά και δυναμικά.