Η ELTON – μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στην εμπορία χημικών προϊόντων και άλλων πρώτων υλών διεθνώς καταξιωμένων οίκων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 35 χρόνια λειτουργίας, και δυναμική παρουσία σε 6 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία & Τουρκία.

Η  μακρόχρονη εμπειρία μας στην εμπορία και διανομή βιομηχανικών πρώτων υλών, η ευρείας κλίμακας αποθηκευτική μας δεινότητα (σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη), και το εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης μας, εξασφαλίζουν γρήγορη παράδοση παραγγελιών και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Δείτε περισσότερα για την εταιρεία μας στο: www.elton.gr

Ο ρόλος:

Διαχείριση φιαλών/κυλίνδρων Ψυκτικών Μέσων (HFCs, HFOs). Παραλαβή εισαγωγών και έλεγχος (ποσοτικός-ποιοτικός) φιαλών/κυλίνδρων με ψυκτικά μέσα, σήμανση και σφράγιση αυτών. Προετοιμασία παραγγελιών, έλεγχος επιστροφών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος Άδειας Ψυκτικού (1ης Ειδικότητας ή ανώτερης).
  • Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ψυκτικές εργασίες.
  • Εμπειρία σε ανάκτηση και μετάγγιση ψυκτικών μέσων.
  • Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Ψυκτικών Μέσων σύμφωνα με την νέα νομοθεσία 517/2014, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο First Certificate ή ανώτερο).
  • Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Οργανωτικότητα και Έμφαση στην λεπτομέρεια.
  • Συνεργασία, Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα.

Η εταιρεία παρέχει:

  • Ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με διαρκή εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
  • Ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον ευκαιριών εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις.

 

Σε ενδιαφέρει αυτή η θέση;
Κάνε αίτηση τώρα!
στο hr@elton-group.com
(κωδικός θέσης: GR/HV118)

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.