Το Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν.Μαγνησίας, ενόψει του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» που βρίσκεται σε εξέλιξη εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές (ωφελούμενους) για την τήρηση των διατάξεων του αντίστοιχου ΦΕΚ,  των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, όσον αφορά τις κλιματιστικές μονάδες, το πρώτο στάδιο είναι ο έλεγχος και η απεγκατάστασή τους που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχο πιστοποιημένο ψυκτικό. Ο ψυκτικός πέραν του ελέγχου που διενεργεί, είναι υποχρεωμένος για την σήμανση των συσκευών (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης – ταυτοποίησης και έκδοσης βεβαίωσης για την ορθή αντιστοιχία του voucherκαι της κλιματιστικής μονάδας.

Αντίστοιχα η εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία να γίνεται μόνο από αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς και πρέπει να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. Όπως αναφέρεται και στον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος στην ενότητα 10.2 Βασικές Υποχρεώσεις Ωφελούμενων «Οι ωφελούμενοι οφείλουν […] να βεβαιώσουν  ότι η εγκατάσταση της νέας συσκευής κλιματισμού θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού».

Εφιστούμε την προσοχή στους Ωφελούμενους για την τήρηση των όρων του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση για τη συνεργασία μόνο με αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς. Μπορείτε να ζητάτε την επίδειξη της άδειας και πιστοποίησης του συνεργαζόμενου τεχνικού σας και την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας συσκευής.

Έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ενημερώσεις πως μόνο οι Αδειούχοι Πιστοποιημένοι Ψυκτικοί:

  1. Έχουν πρόσβαση σε νόμιμα πιστοποιημένα ψυκτικά υγρά
  2. Χρησιμοποιούν αξιόπιστα ποιοτικά υλικά
  3. Καταρτίζονται, εκπαιδεύονται και ενημερώνονται για τεχνολογικά θέματα και εξελίξεις
  4. Εκπονούν μελέτες και δίνουν λύσεις με βασικό κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα την αποδοτικότερη λειτουργία και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη
  5. Οι εργασίες που εκτελούν καλύπτονται από αστική ευθύνη
  6. Σε περίπτωση ελέγχου (π.χ. Κλιμάκια Υπουργείων ή Περιφέρειας) μόνο ο επαγγελματίας αδειούχος ψυκτικός μπορεί να βεβαιώσει την καλή εκτέλεση εργασιών που αφορούν τις συσκευές ψύξης και κλιματισμού

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν.Μαγνησίας. Τηλ. 2421302168, διεύθυνση Παύλου Μελά 43-45 (1ος όροφος), email: somatiopsiktikonmagnisias@gmail.com