Είσαι ψυκτικός τεχνικός/μηχανικός ή σχετικής ειδικότητας και σε ενδιαφέρει η τεχνική υποστήριξη πελατών; Σου αρέσει να εξυπηρετείς καθημερινά πελάτες που χρειάζονται βοήθεια; Διαθέτεις πιστοποίηση συστημάτων HVAC; Αν θέλεις να εργαστείς στον παγκόσμιο ηγέτη του κλιματισμού στη Θεσσαλονίκη, τότε κάνε την αίτηση σου σήμερα και διεκδίκησε τη θέση του Ψυκτικού Τεχνικής Υποστήριξης. Ο ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης θα αναλάβει τα παρακάτω καθήκοντα:

· Παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μετά την πώληση είτε στο χώρο του πελάτη, είτε μέσω τηλεφώνου με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

· Εκτελεί εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

· Εκτελεί όλες τις καθορισμένες δραστηριότητες με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

· Είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των εκάστοτε ψυκτικών εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη.

· Εκπαιδεύεται διαρκώς προκειμένου να παραμένει ενημερωμένος για όλες τις νέες τεχνολογίες και συστήματα της εταιρείας

Ο ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει:

· Πτυχίο ψυκτικού τεχνικού/μηχανικού ή σχετικής ειδικότητας

· Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού εγκαταστάσεων ή εργοδηγού

· Πιστοποίησης F-GAS, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

· Γνώση αγγλικών (Β2 επίπεδο)

· Προηγούμενη εμπειρία σε εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα (VRV / VRF, Συστήματα νερού)

· Καλή χρήση Η/Υ

· Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσία ως ψυκτικός τεχνικής υποστήριξης

· Πελατοκεντρική αντίληψη και ικανότητα αξιολόγησης ευκαιριών για προώθηση των προϊόντων της εταιρείας

· Δυνατότητα ταξιδιών (τακτικά στην Ελλάδα και περιστασιακά στο εξωτερικό)

· Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία παρέχει:

· Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης

· Extra benefits

· Bonus

· Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

· Συνεχής εκπαίδευση

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση αυτή, κάνε την αίτησή σου τώρα, μέσω της αγγελίας του συνεργάτη μας: https://bit.ly/2LQacNs