Με αφορμή την επέτειο των είκοσι χρόνων από την ίδρυσή της, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί σε πανελλήνια τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι Πρόεδροι και Αντιπρόσωποι των Σωματείων μελών που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα για χαιρετισμό και τοποθετήσεις. Παράλληλα θα συζητηθεί η Δημόσια Διαβούλευση της «ΚΥΑ για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006».

Για την καλύτερη οργάνωση της τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας.