Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και την τελική απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, απανθρακοποίηση, είναι ήδη σε εξέλιξη. Όροι όπως: Πράσινη συμφωνία, Fit for 55 και μια ολόκληρη λίστα από κανονισμούς και οδηγίες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση είναι για πολλούς από εμάς καθημερινότητα. Το παρόν επαναλαμβανόμενο άρθρο έχει σαν στόχο να φέρνει στο προσκήνιο τις νομοθεσίες που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τον κλάδο της ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και να ενημερώνει με απλό και σύντομο τρόπο για τις τάσεις που θα επικρατήσουν στην αγορά ως συνέπεια των νόμων αυτών.

EPBD

Οι διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις για την οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (EPBD) συνεχίζονται. Με τα Ευρωπαϊκά κτίρια να καταναλώνουν το 40% της ενέργειας και να παράγουν το 35% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αναθεώρησή της EPBD κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη ώστε να συγκλίνει με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και αναμένεται να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτήρια.

Μερικοί από τους πρόσφατα αναθεωρημένους στόχους που θέτει η οδηγία είναι:

ü Ελάχιστες απαιτούμενες ενεργειακές επιδόσεις για κάθε κτίριο ανάλογα με την κλιματική ζώνη του στην Ευρώπη και τη γενική του χρήση. Για την ενεργειακή επίδοση ενός κτιρίου δεν θα λαμβάνεται υπόψη το κάθε εγκατεστημένο σύστημα ή εξάρτημα ξεχωριστά αλλά όλα μαζί ως μέρος του συνολικού κτιρίου.

ü Οι κλιματικές ζώνες χωρίζονται σε: Μεσογειακή, Ωκεανική, Ηπειρωτική και Σκανδιναβική, με τις χώρες μέλη να μπορούν να χωρίσουν σε παρόμοιες ζώνες τμήματα της επικράτειάς τους.

ü Οι χρήσεις των κτιρίων χωρίζονται σε κατοικίες, γραφεία και λοιπές μη κατοικίες

ü Κάθε νέο δημόσιο κτίριο ή κτίριο που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές από το 2026 θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.

ü Κάθε νέο κτίριο από το 2028 και μετά θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.

ü Ενδεικτικά μια νέα κατοικία στη Μεσογειακή ζώνη για να χαρακτηριστεί ως «μηδενικών εκπομπών» θα πρέπει να έχει μέγιστη κατανάλωση μικρότερη από 60kWh/m2/έτος, ενώ γραφεία στην ίδια ζώνη μικρότερη κατανάλωση από 70kWh/m2/έτος.

ü Για να μπορεί να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως «μηδενικών εκπομπών» θα πρέπει επιπρόσθετα να μην δημιουργεί καμία εκπομπή από καύση ορυκτών καυσίμων.

ü Ενεργειακή βαθμολόγηση με σύστημα ενεργειακής ετικέτας (A,B,C,D,E) σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα αναβάθμισής τους σε υψηλότερη ενεργειακή κλάση.

ü Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλα τα κτίρια και στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει από το τέλος του 2026 για τα δημόσια κτίρια έως και το 2028 για όλα τα νέα κτίρια.

ü Θεσμοθετεί το «Διαβατήριο ανακαίνισης» του κτιρίου το οποίο θα συνοδεύει κάθε κτίριο στην πορεία του για μηδενικές εκπομπές.

ü Καθιερώνει δείκτες ποιότητας εσωτερικής ατμόσφαιρας (CO2, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, επίπεδα θορύβου κτλ) και υποχρεώνει σε συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας αυτής.

ü Θεσμοθετεί πανευρωπαϊκά το γνωστό ήδη σε εμάς «Ενεργειακό πιστοποιητικό».

ü Θεσμοθετεί την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και καταγραφής σε όλα τα τεχνικά κτίρια για την παρακολούθηση της ποιότητας αέρα αλλά και μια ανοιχτή δημόσια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δεδομένα κάθε κτιρίου ώστε ο ένας επίδοξος αγοραστής / ενοικιαστής να μπορεί να δει το ιστορικό ανακαινίσεων και επιδόσεων του κτιρίου.

ü Υποχρεώνει τις χώρες μέλη της ΕΕ, να δημιουργήσουν προγράμματα ενημέρωσης και χρηματοδότησης ώστε οι στόχοι της οδηγίας να μπορούν να επιτευχθούν.

Βλέπουμε λοιπόν πως οι τάσεις για απαθρακοποίηση των κτιρίων είναι κυρίαρχες με βασικό στόχο την υιοθέτηση των αντλιών θερμότητας για την ψύξη/θέρμανσή τους. Τα κτίρια θα συνεχίσουν να αναβαθμίζονται ενεργειακά και οι κατασκευαστές των νέων κτιρίων θα πρέπει να αρχίσουν άμεσα να υιοθετούν λύσεις που καθιστούν ένα κτίριο

μηδενικών εκπομπών, όπως η αξιοποίηση περίσσιας θερμότητας και τα υβριδικά συστήματα ψύξης με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο ΕΔΩ.

*Το άρθρο θα δημοσιευθεί και στο τεύχος του Απριλίου